O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 906 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURINĖS MIŠKŲ MOKYKLOS FONDĄ NR. 906

2009-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Aukštesnioji miškų mokykla (1927-09-01–1929-04-30)

Aukštesnioji miškų mokykla ir mokomoji urėdija (1929-05-01–1934-04-30)

Aukštesnioji miškų mokykla (1934-05-01–1938-08-31)

Vidurinė miškų mokykla (1938-09-01–1944-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ministras 1927-08-31 įsakymu Nr. 1557 patvirtinoAukštesniosios miškų mokyklos įsteigimą nuo 1927-09-01. Mokslas mokykloje prasidėjo 1927-10-15. Mokykla veikė prie Alytaus miškų urėdijos,1 buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentui.

Žemės ūkio ministro 1929-06-04 įsakymu Nr. 103 Aukštesnioji miškų mokykla ir Alytaus miškų urėdija buvo reorganizuotos ir nuo 1929-05-01 pavadintos Aukštesniąja miškų mokykla ir mokomąja urėdija.2

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 1934-05-01 įsakymu Nr. 80 Aukštesnioji miškų mokykla ir mokomoji urėdija buvo atskirtos ir vėl įsteigta Aukštesnioji miškų mokykla.3 Mokykla toliau veikė Alytuje, jos pavaldumas nesikeitė.

Mokykla savo veikloje vadovavosi 1926-03-24 Aukštesniųjų specialinių žemės ūkio mokyklų įstatymu, 1929-01-01 Aukštesniosios miškų mokyklos statutu,4 Žemės ūkio ministerijos ir Miškų departamento instrukcijomis bei nurodymais.

Aukštesnioji miškų mokykla nuo 1938-09-01 buvo pertvarkyta į Vidurinę miškų mokyklą. Mokyklos statutas paskelbtas 1938-10-07.5

1939 m. lapkričio mėn. Krašto apsaugos ministerijai užėmus patalpas, Vidurinė miškų mokykla iš Alytaus 1939-11-20 buvo perkelta į Vilnių.6

Vidurinė miškų mokykla buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentui.

Vidurinė miškų mokykla savo veikloje vadovavosi 1937-11-30 Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymu, 1938-10-07 Vidurinės miškų mokyklos statutu,7 Žemės ūkio ministerijos ir Miškų departamento instrukcijomis bei nurodymais.

Vidurinė miškų mokykla sovietų ir nacių okupacijos laikotarpiu veiklą tęsė.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-01-23 nutarimu Nr. 25 Vidurinė miškų mokykla nuo 1945-01-01 reorganizuota į Vilniaus miškų technikumą.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Aukštesnioji miškų mokykla, Vidurinė miškų mokykla buvo specialiojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri ruošė miškininkus ir miškų ūkio specialybės technikus. Į mokyklą buvo priimami 18-25 metų amžiaus vyrai, baigę ne mažiau kaip 6 aukštesniosios mokyklos klases. Mokslas mokykloje truko 2 metus.

Mokykloje buvo dėstoma bendroji ir specialioji miškininkystė, meteorologija, geodezija, miškų taksacija, medžio technologija, miškų apsauga su fitopatologija, dendrologija, entomologija, miškų administravimas ir kt. Bendrojo lavinimo dalykai mokykloje nebuvo dėstomi. Be teorinių dalykų, mokiniai mokykloje atlikdavo ir praktines užduotis.

Baigę mokyklą ir išlaikę egzaminus, mokiniai gaudavo mokyklos baigimo pažymėjimą ir miškininko vardą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1950 m. iš Lietuvos TSR miškų pramonės ministerijos Vilniaus miškų technikumo perėmė Alytaus vidurinės miškų mokyklos fondo 667 bylas, įrašytas 6 apyrašuose: Nr. 1–Nr. 2, Nr. 2a, Nr. 3–Nr. 5.

1963 m. fonde buvo 5 apyrašai: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 2a, Nr. 3 ir Nr. 4. Akto apie apyrašo Nr. 5 ir jame įrašytų apskaitos vienetų išbraukimą iš apskaitos nėra.

Iš viso fonde Nr. 906 yra 5 apyrašai, 666 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925 m., 1927–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo mokinių priėmimo, stipendijų skyrimo, mokyklos pastatų remonto, inventoriaus įsigijimo, administracijos, ūkio, finansų ir kt. klausimais dokumentai, pastatų remonto darbų įkainavimo aktai, mokyklos inventoriaus surašymo aktai ir sąrašai, mokinių, miškų urėdijų tarnautojų, ežerų bei upių sąrašai, prašymai priimti į mokyklą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925 m., 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 508 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2a

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal mokinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2a įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Klasių žurnalų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti mokslo baigimo pažymėjimai, moksleivių gimimo liudijimai, asmenų prašymai priimti į mokyklą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 392, ap. 4, b.6, l. 3; F. 906, ap. 1, b. 41a, l. 305.

2 LCVA. F. 392, ap. 4, b. 7, l. 133 a.p.

3 LCVA. F. 906, ap. 1, b. 33, l. 1, 21.

4 Vyriausybės žinios (toliau–V.Ž.) 1926 m., Nr.226-1473; 1929 m., Nr.298-1987.

5 V.Ž., 1938 m., Nr. 622-4420.

6 LCVA. F. 906, ap. 1, b. 74, l. 125, 129-133, 165.

7 V.Ž., 1937 m., Nr. 592–4128, 1938 m., Nr. 622-4420.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 25, l. 115.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:58