O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-156 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO VIDURINĖS EKONOMINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. R-156

2007-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio valstybinė prekybos mokykla (1939-05-21–1940-12-31)

Panevėžio nepilnoji vidurinė ekonominė mokykla (1941-01-01–1941 m. birželio mėn.)

Panevėžio valstybinė prekybos mokykla (1941-07-01–1942-08-31)

Panevėžio aukštesnioji prekybos mokykla (1942-09-01–1944-11-16)

Panevėžio trimetė prekybos mokykla (1942-09-01–1944-11-16)

Panevėžio vidurinė ekonominė mokykla (1944-11-17–1948-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1939-04-29 įsakymu C/Nr. 24 nuo 1939-05-21 įsteigta Panevėžio valstybinė prekybos mokykla.1

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-12-19 įsakymu C/Nr. 90 Panevėžio valstybinė prekybos mokykla nuo 1941-01-01 pavadinta Panevėžio nepilnąja vidurine ekonomine mokykla.2

Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 1941-07-03 nutarimu „Dėl Švietimo ministerijos veiklos sureguliavimo“ Švietimo ministerijai pavaldžios įstaigos nuo 1941-07-01 turėjo vadovautis iki 1940-06-15 išleistais įstatymais. Panevėžio valstybinė prekybos mokykla vadovavosi 1937-11-30 Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymu.3

Nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. Panevėžio valstybinė prekybos mokykla buvo pavaldi Švietimo vadybai.

Švietimo generalinio tarėjo 1942-08-15 įsakymu C/Nr. 32 valstybinių vidurinių prekybos mokyklų buhalteriniai skyriai nuo 1942-09-01 pavadinti aukštesniosiomis prekybos mokyklomis, o prekybiniai skyriai - trimetėmis prekybos mokyklomis.4 Vadovaujantis šiuo įsakymu Panevėžio valstybinės prekybos mokyklos buhalterinis skyrius buvo pavadintas Panevėžio aukštesniąja prekybos mokykla, o prekybinis skyrius - Panevėžio trimete prekybos mokykla.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-11-17 nutarimu Nr. 191 „Dėl technikumų, vidurinių ekonominių mokyklų ir amato mokytojų instituto veikimo Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato žinioje atkūrimo“ atnaujinta Panevėžio vidurinės ekonominės mokyklos veikla.5

Lietuvos TSR švietimo ministro 1948-06-26 įsakymu Nr. 187 nuo 1948-09-01 Panevėžio vidurinė ekonominė mokykla buvo sujungta su Panevėžio gimnazija.6

Sudarytojo funkcijos

Panevėžio valstybinė prekybos mokykla ruošė pardavėjus, sąskaitininkus ir kt. Mokslas tęsėsi trejus metus. Į mokyklą buvo priimami asmenys baigę pradžios mokyklą.

Panevėžio trimetė prekybos mokykla ruošė pardavėjus, sąskaitininkus. Mokslas tęsėsi trejus metus. Į mokyklą buvo priimami baigę pradžios mokyklą asmenys.

Panevėžio aukštesnioji prekybos mokykla ruošė buhalterius, parduotuvių vedėjus ir kt. Mokslas tęsėsi ketverius metus. Į mokyklą buvo priimami baigę progimnaziją arba trimetę prekybos mokyklą asmenys. Baigę mokyklą asmenys turėjo teisę stoti į aukštąsias specialiąsias mokyklas.

Panevėžio vidurinė ekonominė mokykla ruošė buhalterius - ekonomistus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Sutvarkius archyve rastus neaprašytus Panevėžio vidurinės ekonominės mokyklos dokumentus, 1964-09-20 buvo sudarytas fondo Nr. R-156 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašytos 293 bylos.

1965 m. rasti ir papildomai įrašyti 37 apskaitos vienetai.

1966-01-07 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta1 byla, perkelta iš fondo Nr. R-1599.

1966-01-06 archyve rastos mokyklos personalo ir mokinių asmens bylos. Sudarytas naujas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 51 byla.

Iš viso fonde Nr. R-156 yra 2 apyrašai, 382 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo liaudies komisaro, švietimo ministro ir mokyklos direktoriaus įsakymai, Pedagogų tarybos posėdžių ir baigiamųjų bei keliamųjų egzaminų protokolai, mokymo planai, klasių ir trimestrų žurnalai, pamokų paskirstymo lentelės, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokslo baigimo pažymėjimai, mokytojų ir mokinių sąrašai, prašymai priimti į mokyklą, atleisti nuo mokesčio už mokslą, skirti stipendiją, buhalteriniai dokumentai, atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 331 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokytojų ir mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1948 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 391, ap. 6, b. 1131, l. 140.

2 LCVA. F. R-762, ap. 4, b. 7 a, l. 119.

3 LCVA. F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 36 a.p.

4 LCVA. F. R-629, ap. 2, b. 14, l. 128.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 16, l. 69.

6 LCVA. F. R-1599, ap. 1, b. 68, l. 80; b. 71, l. 257.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 14:05