O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-259 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. R-259

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų mokytojų seminarija (Lehrerseminar in Traken) (1941-08-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Laikinosios Vyriausybės švietimo ministro 1941-07-31 įsakymu nuo 1941-08-01 paskirtas Trakų mokytojų seminarijos direktorius.1

Trakų mokytojų seminarija vadovavosi 1940-02-23 Mokytojų seminarijų įstatymu, kitais teisės aktais.2

1941 m. rugsėjo mėn.–1944 m. Trakų mokytojų seminarija buvo pavaldi Švietimo vadybai.

Trakų mokytojų seminarijos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentus.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trakų mokytojų seminarija buvo vidurinė mokykla, kuri ruoše pradžios mokyklų mokytojus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-07-12 sudarytas Trakų mokytojų seminarijos fondo Nr. R-259 apyrašas Nr. 1. Į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 10 apskaitos vienetų. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1971-12-20 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 26 Trakų mokytojų seminarijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Gautų bylų apyrašas Nr. 1 buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-259 yra 2 apyrašai, 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1947 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fondo apyraše Nr. 1 įrašytose mokinių asmens bylose yra 1940 m. dokumentų.

Fonde yra 1945 m. vadovaujančių institucijų pavieniai tvarkomieji dokumentai.

Fonde yra Trakų mokytojų seminarijos 1946–1947 m. baigiamųjų egzaminų protokolai, egzaminų bilietai bei mokinių rašomieji darbai, kuriuos reikėtų perduoti Vilniaus apskrities archyvui.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo liaudies komisaro, švietimo generalinio tarėjo, įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams, vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento, Trakų apskrities Savitarpinės pagalbos komiteto tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, mokytojų ir mokinių sąrašai, mokinių charakteristikos, asmenų prašymai priimti į seminariją.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1947 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kursų trimestrų žurnalų ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti kursų trimestrų, rengiamųjų kursų, seminarijos pavyzdinės pradžios mokyklos III-V skyrių žurnalai, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokinių asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 933, l. 559.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 36 a.p.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:09