O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-345 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS VILNIAUS DANTŲ TECHNIKŲ MOKYKLOS FONDĄ NR. R-345

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė Vilniaus dantų technikų mokykla (1945-12-29–1951-08-25)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1945-12-29 įsakymu Nr. 402 įsteigta Respublikinė Vilniaus dantų technikų mokykla.1

Sveikatos apsaugos ministro 1951-08-23 įsakymu Nr. 481 Respublikinė Vilniaus dantų technikų mokykla nuo 1951-08-25 prijungta prie Kauno medicinos felčerių-akušerių mokyklos.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė Vilniaus dantų technikų mokykla buvo dvimetė vidurinė medicinos mokykla, kuri ruošė dantų protezavimo technikus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-11-25 perdavė archyvui 224 Respublikinės Vilniaus dantų technikų mokyklos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1- 4: apyraše Nr. 1 - 44, apyraše Nr. 2 – 129, apyraše Nr. 3 – 35, apyraše Nr. 4 – 16 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-345 yra 4 apyrašai, 224 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Finansinės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos išlaidų sąmatos, balansai, etatų sąrašai, einamųjų sąskaitų, kreditų, medžiagų apyvartos, inventoriaus knygos, tarnautojų ir dėstytojų asmens sąskaitos ir atlyginimų išmokėjimo lapai, mokesčio už mokslą žiniaraščiai, susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, išduotų įgaliojimų apskaitos žurnalai ir kiti buhalteriniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1951 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1951 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS sveikatos apsaugos, aukštojo mokslo ministerijų, Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato ir sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomieji dokumentai; mokyklos direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais; pedagogų tarybos posėdžių ir egzaminų protokolai; mokyklos veiklos ataskaitos; fizinio auklėjimo ir sporto patikrinimo, bibliotekos perėmimo aktai; dėstytojų, tarnautojų ir mokinių asmens dokumentai,mokinių sąrašai; stojamųjų, semestrų ir valstybinių egzaminų duomenys; darbo knygelių registracijos žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti kursų žurnalai, dėstytojų, mokslo ir auklėjamojo darbo planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1951 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - spaudinys, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-345, ap. 3, b. 20, l. 94.

2 LCVA. F.R-345, ap. 3, b. 33, l. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:24