O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-371 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO AKLŲJŲ MOKYKLOS FONDĄ NR. R-371

2006-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno aklųjų institutas (1940-09-16–1940-12-31)

Kauno aklųjų mokykla (1941-01-01–1941 m. birželis)

Kauno aklųjų institutas (1941-07-01–1944 m. rugpjūtis)

Kauno aklųjų mokykla (1944-08-01–1945 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-21 įsakymu A/Nr. 139 nuo 1940-09-16 paskirtas Kauno aklųjų instituto vedėjas.1

1940-09-16 Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas perdavė Kauno aklųjų institutą Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatui.2

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas nuo 1940-12-01 vėl perėmė Kauno aklųjų institutą.3Kauno aklųjų institutas nuo 1941-01-01 pavadintas Kauno aklųjų mokykla.4

Laikinosios Lietuvos vyriausybės 1941-07-03 nutarimu „Dėl Švietimo ministerijos veiklos sureguliavimo“ Kauno aklųjų institutas turėjo vadovautis 1937 m. Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymu.5

Švietimo generalinio tarėjo 1941-08-30 įsakymu A/Nr. 15 nuo 1941-09-01 paskirtas Kauno aklųjų instituto direktorius.6 Kauno aklųjų institutas buvo pavaldus Švietimo vadybai.

Kauno miesto vykdomojo komiteto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1944-09-08 įsakymu Nr. 2 nuo 1944-08-01 paskirtas laikinai einantis pareigas Kauno aklųjų mokyklos (instituto) direktorius.7 Mokykla toliau tęsė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Aklųjų institutas buvo valstybinė žemesnioji amatų keturių klasių mokykla, kurioje buvo pynimo, šepečių dirbimo, mezgimo skyriai, veikė rengiamosios trejų metų pradinio bendro lavinimo klasės. Papildomai buvo dėstoma buhalterija, geometrija ir aklųjų mašinraštis. Į institutą buvo priimami akli asmenys nuo 9 iki 21 metų amžiaus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-11-25 perdavė archyvui 33 Kauno aklųjų instituto bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. 1975 m. perdavė archyvui 19 neaprašytų bylų, kurios 1979-10-04 papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-371 yra 1 apyrašas, 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvos akliesiems globoti draugijos Aklųjų instituto fondo Nr. 1284 dokumentų: 1928–1938 m. darbuotojų asmens ir 1938–1940 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos, Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, Kauno miesto vykdomojo komiteto švietimo skyriaus vedėjo ir mokyklos direktoriaus įsakymai personalo klausimais; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; mokykloje pagamintų daiktų patikrinimo ir mokyklos turto inventorizacijos aktai; žinios apie mokinių skaičių ir darbuotojams išduotas darbo knygeles; mokyklos etatų, darbuotojų ir auklėtinių sąrašai, mokinių asmens bylos; klasių žurnalai; darbuotojų anketos, prašymai priimti į darbą ir atlyginimų išmokėjimo lapai; buhalterijos dokumentai, inventorinės ir kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-762, ap. 4, b. 145, l. 223.

2 LCVA, F. R-770, ap. 2, b. 81 a, l. 86.

3 LCVA, F. R-762, ap. 6, b. 47 a, l. 14.

4 LCVA, F. R-762, ap. 4, b. 7 a, l. 119.

5 LCVA, F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 36 a.p.

6 LCVA, F. R-629, ap. 2, b. 176 a, l. 17.

7 LCVA, F. R-371, ap. 1, b. 42, l. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:25