O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-418 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. R-418

2006-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Druskininkų mokytojų seminarija (1941-08-01–1941-10-06)

Druskininkų mokytojų seminarija Alytuje (1941-10-06–1942 liepos mėn.)

Alytaus mokytojų seminarija (Lehrerseminar in Alytus) (1942 liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1941-07-31 įsakymu nuo 1941-08-01 paskirtas Druskininkų mokytojų seminarijos direktorius, kuriam Pradžios mokslo departamento 1941-08-04 raštu Nr. 441 buvo pavesta organizuoti Druskininkų mokytojų seminariją.

Druskininkų mokytojų seminarija veiklos nepradėjo.

Švietimo generalinio tarėjo 1941-10-06 raštu Nr. 23260 Druskininkų mokytojų seminarijai laikinai leista veikti Alytuje.

Druskininkų mokytojų seminarija Alytuje 1942 liepos mėn.-1944 m. buvo vadinama Alytaus mokytojų seminarija.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokytojų seminarija buvo specialioji aukštesnioji mokykla, kuri ruošė pradžios mokyklų mokytojus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Alytaus filialas 1972-03-07 perdavė archyvui 27 Alytaus mokytojų seminarijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-418 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Tarnautojų asmens bylose yra 1940–1941 m. ir 1944–1948 m. dokumentų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, kursų trimestrų ir semestrų žurnalai, tarnautojų asmens bylos ir atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-629, ap. 1, b. 1006, l. 157, 153, 30.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:26