O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-588 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ VIDURINĖS EKONOMINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. R-588

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Biržų trimetė prekybos mokykla (1943-01-16–1944-11-16)

2. Biržų aukštesnioji prekybos mokykla (1943-09-01–1944-11-16)

Biržų vidurinė ekonominė mokykla (1944-11-17–1947-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Švietimo generalinio tarėjo 1943-01-26 įsakymu C/Nr. 6 nuo 1943-01-16 įsteigta Biržų trimetė prekybos mokykla.1 Mokyklos direktoriumi laikinai paskirtas Biržų valstybinės amatų mokyklos direktorius. Fondo dokumentuose 1943 m. sausio – rugpjūčio mėn. mokyklos pavadinimas įvairuoja: Biržų valstybinė vidurinė prekybos mokykla, Biržų trimetė prekybos mokykla ir Biržų valstybinė amatų mokykla.

Įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams 1943-08-17 įsakymu C/Nr. 29 nuo 1943-08-16 buvo paskirtas Biržų trimetės prekybos mokyklos direktorius.2 Fondo dokumentuose mokykla vadinama Biržų trimete prekybos mokykla.

2. Įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams 1943-12-31 įsakymu C/Nr. 44 nuo 1943-09-01 įsteigta Biržų aukštesnioji prekybos mokykla.3

Biržų trimetei ir Biržų aukštesniajai prekybos mokykloms vadovavo tas pats direktorius.

Vadovaujantis LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-11-17 nutarimu Nr. 191 „Dėl technikumų, vidurinių ekonominių mokyklų ir amato mokytojų instituto veikimo LTSR švietimo liaudies komisariato žinioje atkūrimo“4 atkurta Biržų vidurinės ekonominės mokyklos veikla.

Lietuvos TSR švietimo ministro 1947-08-08 įsakymu Nr. 37 nuo 1947-09-01 Biržų vidurinė ekonominė mokykla sujungta su Biržų gimnazija.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Trimetė prekybos mokykla ruošė pardavėjus, sąskaitininkus ir kt. Į trimetę prekybos mokyklą buvo priimami asmenys, baigę pradžios mokyklą.

2. Aukštesnioji prekybos mokykla ruošė buhalterius, parduotuvių vedėjus ir kt. Į mokyklą buvo priimami asmenys, baigę progimnaziją arba trimetę prekybos mokyklą. Mokslas tęsėsi 4 metus. Baigę mokyklą mokiniai turėjo teisę stoti į aukštąsias specialiąsias mokyklas.

Biržų vidurinė ekonominė mokykla ruošė buhalterius - ekonomistus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė archyvui 13 Biržų vidurinės ir aukštesniosios prekybos mokyklų bylų.

1995 m. Marijampolės vidurinės ekonominės mokyklos fonde Nr. R-308 buvo rastos 48 Biržų vidurinės ir aukštesniosios prekybos mokyklų bylos.

1995-11-06 buvo sudarytas naujas Biržų vidurinės ekonominės mokyklos fondas Nr. R-588. Į sudarytą apyrašą Nr. 1 įrašytos iš Panevėžio valstybinio archyvo gautos bylos ir iš fondo Nr. R-308 perkeltos bylos. Sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

Iš viso fonde Nr. R-588 yra 1 apyrašas, 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1947 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo vadybos, Specialiojo mokslo departamento ir Įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams tvarkomieji dokumentai, prekybos mokyklų statutas; mokyklos direktoriaus įsakymai; pedagogų tarybos posėdžių ir tėvų susirinkimų protokolai; susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai; etatų, mokytojų, mokinių gaunančių stipendijas ir mokančių mokestį už mokslą, sąrašai; mokinių prašymai priimti į mokyklą, mokslo baigimo pažymėjimai, trimestrų žurnalai; darbuotojų prašymai priimti į darbą, atlyginimų išmokėjimo lapai, asmens bylos; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Darbuotojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1947 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-629, ap. 2, b. 14, l. 72.

2 LCVA, F. R-629, ap. 2, b. 14, l. 47.

3 LCVA, F. R-629, ap. 1, b. 869, l. 41.

4 LCVA, F. R-754, ap. 1, b. 16, l. 69; F.R-1599, ap. 1, b. 71, l. 257.

5 LCVA, F. R-762, ap. 6, b. 253, l. 68.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:30