O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-749 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO TARYBINIŲ ŪKIŲ-TECHNIKUMŲ TRESTO FONDĄ NR. R-749

2007-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis tarybinių ūkių-technikumų ir mokomųjų ūkių trestas (1973-07-01–1977-09-11)

Respublikinis tarybinių ūkių-technikumų trestas (1977-09-12–1986-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1973-06-21 įsakymu Nr.713 nuo 1973-07-01 įsteigtas Respublikinis tarybinių ūkių-technikumų ir mokomųjų ūkių trestas.[1]

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1977-09-12 įsakymu Nr.1177 Respublikinis tarybinių ūkių-technikumų ir mokomųjų ūkių trestas, pavadintas Respublikiniu tarybinių ūkių-technikumų trestu.[2]

Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto 1986-02-28 įsakymu Nr.174 „Dėl specializuotų ūkių valdymo pertvarkymo“ nuo 1986-04-01 Respublikinio tarybinių ūkių-technikumų tresto veikla nutraukta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis tarybinių ūkių-technikumų ir mokomųjų ūkių trestas turėjo sudaryti jam pavaldžiuose ūkiuose sąlygas moksleivių gamybiniam mokymui, praktinio darbo įgūdžių bei mokymo planuose numatytų darbininkų profesijų įgijimui, rūpinosi žemės ūkio produktų gamyba ir produktų pardavimo valstybei planų vykdymu ūkiuose.[4]

Respublikinio tarybinių ūkių-technikumų tresto funkcijos, pertvarkius tarybinių ūkių-technikumų ir mokomųjų ūkių sistemą, nepasikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 2000-01-25 perdavė archyvui 384 Respublikinio tarybinių ūkių-technikumų tresto bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R-749 yra 1 apyrašas, 384 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1973–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto direktoriaus įsakymai gamybiniais klausimais, gamybinių susirinkimų protokolai, išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, tarybinių ūkių-technikumų ir mokomųjų ūkių metų gamybiniai finansiniai planai ir ataskaitos, suvestiniai metų balansai, apyskaitos, pažymos ir metų ataskaitos apie žemės ūkio specialistus, darbo užmokesčio fondo paskirstymas, pažangių technologijų ir naujos technikos įdiegimo užduotys, tresto likvidacinis balansas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 384 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1973–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.R-764, ap. 1, b. 1030, l. 32.
[2] LCVA, F.R-764, ap. 1, b. 1216, l. 40.
[3] LCVA, F.R-746, ap. 1, b. 9, l. 93.
[4] LCVA, F.R-764, ap. 1, b. 1032, l. 154.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:32