O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-775 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS AUKŠTOSIOS ARGROPRAMONINIO KOMPLEKSO VALDYMO MOKYKLOS FONDĄ NR. R-775

2008-06- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė aukštoji agropramoninio komplekso valdymo mokykla (1985-09-01–1990-07-03)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-07-04 potvarkiu Nr. 239 „Dėl Respublikinės aukštosios agropramoninio komplekso valdymo mokyklos organizavimo“ ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1985-07-22 įsakymu Nr. 680 „Dėl agropramoninio komplekso sistemos vadovaujančių kadrų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo tolesnio tobulinimo“ nuo 1985-09-01 įsteigta Respublikinė aukštoji agropramoninio komplekso valdymo mokykla.1

Mokykla buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai, nuo 1985-12-16 - Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui, TSRS žemės ūkio bei TSRS aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoms.

Mokyklos moksliniam-metodiniam darbui vadovavo Visasąjunginė aukštoji agropramoninio komplekso valdymo mokykla.

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-04-29 potvarkiu Nr. 129p ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1990-06-22 įsakymu Nr.100 „Dėl Lietuvos aukštosios žemės ūkio vadybos mokyklos“ Respublikinė aukštoji agropramoninio komplekso valdymo mokykla nuo 1990-07-03 panaikinta ir įkurta Lietuvos aukštoji žemės ūkio vadybos mokykla.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė aukštoji agropramoninio komplekso valdymo mokykla buvo mokymo įstaiga, kurioje Lietuvos TSR agropramoninio komplekso sistemos vadovaujantys darbuotojai ir specialistai kėlė kvalifikaciją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1990 m. likvidavus Respublikinę aukštąją agropramoninio komplekso valdymo mokyklą, mokyklos veiklos dokumentai perduoti Lietuvos žemės ūkio ministerijai.

2006-08-31 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 83 Respublikinės aukštosios agropramoninio komplekso valdymo mokyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-775 yra 1 apyrašas, 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1985–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti mokyklos įstatai, nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, rektoriaus įsakymai veiklos klausimais, Mokyklos tarybos nutarimai, posėdžių protokolai ir darbo planai, rektorato, katedrų posėdžių, gamybinių susirinkimų protokolai, teminiai mokymo ir darbo užmokesčio planai, kolektyvinės sutartys, metų statistinės ataskaitos apie klausytojus ir darbuotojus, etatų sąrašai, mokyklos priėmimo ir perdavimo aktai, balansai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1985–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-764, ap. 1, b. 1584, l. 88-92.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:33