O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1243 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

POLICIJOS SPORTO KLUBO VILNIUJE FONDĄ NR. 1243

2007-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Policijos sporto klubas Vilniuje (Policyjny Klub Sportowy w Wilnie) (1927–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Policijos sporto klubas Vilniuje pradėjo veiklą 1927 m.[1] Tiksli klubo veiklos pradžios data nenustatyta.

Klubą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija, veikė sporto šakų sekcijos. Klubo veiklos teritorija – Vilniaus miestas. Klubas atstovavo policijos sporto klubams, veikusiems Vilniaus vaivadijoje.[2]

Policijos sporto klubas Vilniuje veikė iki 1939 m.[3] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Policijos sporto klubo Vilniuje tikraisiais nariais galėjo būti aukštesniojo rango valstybinės policijos pareigūnai ir puskarininkiai; garbės nariais – asmenys, priimti į klubą visuotinio narių susirinkimo nutarimu už ypatingus nuopelnus; dalyviais – žemesniojo rango valstybinės policijos pareigūnai.

Klubo tikslas buvo skleisti tarp valstybinės policijos pareigūnų kūno kultūros idėją, skatinti pomėgį sportuoti ir lavintis fiziškai.

Klubas organizavo pažintinius žygius dviračiais po Vilniaus vaivadiją, rengė fechtavimo, slidinėjimo, šaudymo ir kt. varžybas, kursus, paskaitas, dalyvavo čempionatuose, pirko sporto inventorių, knygas, prenumeravo leidinius, įsteigė policijos pareigūnams lošimo namus, laisvalaikio centrą, biblioteką.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Policijos sporto klubo Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve rastos 37 neaprašytos Policijos sporto klubo Vilniuje fondo bylos.

Dokumentai sutvarkyti ir 1966-05-11 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašas Nr. 1, 35 apskaitos vienetai. 2 saugojimo vienetai atrinkti naikinti.

1979-09-12 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1243 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1933 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Valstybinės policijos vaivadijos valdybos Vilniuje 1931–1932 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Policijos sporto klubo Vilniuje įstatų projektas, visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių, šaulių sekcijos organizacinio susirinkimo, sekcijų visuotinių narių susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, klubo patalpų, sporto įrenginių, inventoriaus apžiūros ir įvertinimo, dokumentų ir sporto inventoriaus perdavimo-perėmimo, lošimo namų patikrinimo ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo pažintinių ekskursijų, varžybų organizavimo, nario mokesčio mokėjimo ir kt. klausimais dokumentai; prašymai priimti į klubą, išbraukti iš klubo narių sąrašo, išmokėti atlyginimus, narių sąrašai, buhalterijos dokumentai; Dysnos apskrities žemėlapis, pažintinių ekskursijų maršrutų schemos;

Ašmenos, Breslaujos, Gluboko, Maladečinos, Pastovių, Vileikos, Švenčionių policijos sporto klubų valdybų posėdžių ir revizijos komisijos protokolai bei finansų ataskaitos; Lenkijos slidinėjimo sąjungos konferencijos ir Vilniaus vaivadijos policijos savivaldos institucijų atstovų susirinkimų protokolai, Vilniaus apygardos plaukiojimo sąjungos ataskaita.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1243 apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1933 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 350, ap. 2, b. 1, l. 3.

[2] LCVA. F. 1243, ap. 1, b. 3, l. 50.

[3] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 386.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:35