O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 170 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS FIZINIO AUKLĖJIMO IR KARINIO PARENGIMO KOMITETO FONDĄ NR. 170

2007-07- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus vaivadijos fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komitetas (Wileński Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego) (1926 m. vasario mėn.–1939 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus vaivadijos fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komitetas įsteigtas vadovaujantis Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1925-04-25 potvarkiu apie Vyriausiosios fizinio auklėjimo ir karinio parengimo tarybos, vaivadijų ir apskričių komitetų steigimą ir veiklą pradėjo 1926 m. vasario mėn.[1]

Vilniaus vaivadijos fizinio auklėjimo ir karinio komiteto veiklą prižiūrėjo ir jam nurodymus teikė Vyriausioji fizinio auklėjimo ir karinio parengimo taryba (Rada Naczelna Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego), veikusi prie Lenkijos Respublikos tikybų ir visuomenės švietimo ministerijos.

Komitetą valdė prezidiumas, buvo įsteigti komiteto skyriai. Komitetas veikė Vilniaus vaivadijoje, ataskaitas apie savo veiklą bei fizinio auklėjimo ir karinio parengimo padėtį vaivadijoje teikė Vyriausiajai fizinio auklėjimo ir karinio parengimo tarybai.

Nuo 1927 m. komitetas veiklos ataskaitas teikė Valstybinei fizinio auklėjimo ir karinio parengimo įstaigai, veikusiai prie Lenkijos Respublikos karo reikalų ministerijos. Komitetą valdė visuotinis komiteto narių susirinkimas, prezidiumas, komisijos.[2]

Vilniaus vaivadijos fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komiteto veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. liepos mėn. komitetas dar veikė.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Pagal Ministrų Tarybos 1925-04-25 potvarkį Vilniaus vaivadijos fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komiteto nariais galėjo būti vaivada, mokyklų apygardos kuratorius, kariuomenės korpuso apygardos vadas arba jų deleguoti ir pakviesti asmenys, vaivadijos sveikatos įstaigos (vėliau – visuomenės sveikatos skyriaus) direktorius, mokyklų higienos inspektorius, karinio parengimo referentas, apskričių ir miestų fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komitetų atstovai, fizinio auklėjimo ir karinio parengimo specialistai, įžymūs pedagogai.[4]

Nuo 1927 m. komiteto nariais buvo Vilniaus vaivada, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorius, kariuomenės III korpuso apygardos vadas arba jų deleguoti asmenys, Fizinio auklėjimo ir karinio parengimo apygardos įstaigos Gardine viršininkas bei kiti karinių pajėgų atstovai.[5]

Vilniaus vaivadijos fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komitetas kontroliavo Vilniaus vaivadijos teritorijoje veikusius fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komitetus bei teikė jiems nurodymus.

Komiteto tikslas buvo bendradarbiauti su valstybinėmis įstaigomis, ieškoti lėšų piliečių fiziniam auklėjimui ir kariniam parengimui, remti, skatinti pomėgį sportuoti ir lavintis fiziškai, ruošti Lenkijos piliečius tėvynės gynybai.

Komitetas rengė metinius veiklos planus, teikė nurodymus veiklos klausimais apskričių ir miestų komitetams, kontroliavo jų veiklą, skirstė gautas lėšas, kreipėsi į valdžios institucijas dėl žemės sklypų skyrimo sporto objektų statybai, teikė prašymus skirti dotacijas stadionų, baseinų, pirčių ir kt. objektų statybai.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komiteto dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949-11-18 įrašyta 14 neaprašytų saugojimo vienetų.

1954-12-25 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 18 apskaitos vienetų.

1967-03-09 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai, 1967-05-05 – 1 apskaitos vienetas, 1968-01-18 – 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 170 yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1932 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro aplinkraštis ir Ministrų Tarybos potvarkis apie Vyriausiosios fizinio auklėjimo ir karinio parengimo tarybos, vaivadijų ir apskričių komitetų steigimą, Vyriausiosios fizinio auklėjimo ir karinio parengimo tarybos plenarinio posėdžio protokolas, Vilniaus vaivadijos fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komiteto prezidiumo posėdžių protokolai, sportinių žygių rezultatų suvestinis protokolas, sporto varžybų organizavimo ir varžybų dėl pereinamojo prizo taisyklės, žinios apie Vilniaus vaivadijos apskričių gyventojų tautinę sudėtį, visuomenines ir karinio parengimo organizacijas, susirašinėjimo apskričių fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komitetų steigimo, sporto varžybų ir švenčių organizavimo ir kt. klausimais dokumentai, žygio „Batoro keliais“ maršrutų žemėlapiai, buhalterijos dokumentai;

Ašmenos, Breslaujos, Pastovių, Vileikos apskričių fizinio auklėjimo ir karinio parengimo komitetų visuotinių narių susirinkimų, prezidiumų ir revizijos komisijų posėdžių protokolai, apskričių komitetų veiklos ir finansų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 170 apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 170, ap. 1 , b. 1, l. 1 - 4.

[2] LCVA. F. 51, ap. 8, b. 269, l. 112.

[3] LCVA. F. 51, ap. 8, b. 266, l. 2 - 4.

[4] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1925, Nr. 45 – 314.

[5] LCVA. F. 51, ap. 8, b. 269, l. 87.

[6] LCVA. F. 51, ap. 8, b. 278, l. 4 - 22.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:29