O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 933 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KŪNO KULTŪROS RŪMŲ FONDĄ NR. 933

2008-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Kūno kultūros rūmai (1932-07-15–1940-12-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kūno kultūros rūmai įsteigti 1932-07-15 Kūno kultūros įstatymu.[1] Rūmus sudarė Respublikos Prezidento skiriamas direktorius ir Švietimo ministro skiriama taryba. Rūmų veiklą prižiūrėjo Švietimo ministerija.

Kūno kultūros rūmai savo veikloje vadovavosi 1932 m. Kūno kultūros įstatymu, 1934 m. Kūno kultūros rūmų tarybos statutu,[2] 1936 m. Valstybinio kūno kultūros ženklo statutu,[3] 1937 m. Kūno kultūros organizacijoms tvarkyti ir registruoti taisyklėmis,[4] 1933 m. ir 1935 m. Kūno kultūros organizacijų santvarkos instrukcijomis[5] bei kitais teisės aktais.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-17 nutarimu Nr. 431 Kūno kultūros rūmai buvo perduoti Respublikiniam fizinės kultūros ir sporto komitetui.[6] 

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kūno kultūros rūmai vienijo ir koordinavo visų Lietuvoje veikusių sporto organizacijų veiklą, organizavo suvažiavimus, ruošė kūno kultūros mokytojams ir instruktoriams kursus, teikė Švietimo ministrui kūno kultūros mokytojų kandidatūras, programas kūno kultūros mokytojo cenzui įgyti, išdavė leidimus užsiimti kūno kultūros praktika, steigė ir tvarkė sporto aikštes, sales, baseinus, jaunimo sveikatos priežiūros punktus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951 m. Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1334 Kūno kultūros rūmų fondo bylas, įrašytas į 2 apyrašus. 1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyti 197 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 9 apskaitos vienetai.

1967 m., 1968 m., 1977 m., 1980 m., 1991 m., 1992 m. ir 1995 m. į apyrašus papildomai įrašytos 157 bylos.

1995 m. LCVA iš Kauno apygardos archyvo perėmė 3155 apskaitos vienetus su apyrašu, kuriam LCVA suteiktas Nr. 3.

1995 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyta po 1 apskaitos vienetą (seni apyrašai).

1998 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytos 2 bylos.

Iš viso fonde Nr. 933 yra 3 apyrašai, 4698 apskaitos vienetai.  Dokumentų chronologinės ribos 1922–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kūno kultūros rūmų tarybos, sporto sąjungų statutai, instrukcijos, taisyklės, posėdžių, susirinkimų, apskričių sporto komitetų posėdžių, rungtynių protokolai, sporto sąjungų darbo planai ir veiklos apžvalgos, susirašinėjimo rungtynių Lietuvoje ir užsienyje, sporto švenčių, ekskursijų, sporto spaudos, Kūno kultūros rūmų ir sporto aikštelių statybos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, Rūmų ir sporto sąjungų finansų dokumentai.

Lietuvos sporto lygos, kitų sporto organizacijų bei klubų, Aukštųjų kūno kultūros kursų veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose pagal temas ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1530 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos sporto apygardų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 10 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Sportininkų asmens kortelių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos sportininkų asmens kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 3158 apskaitos vienetai.  Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė[1] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1932 m., Nr. 390-2676.

[2] VŽ, 1934 m., Nr. 461-3232.

[3] VŽ, 1936 m., Nr. 527-3663.

[4] VŽ, 1937 m., Nr. 594-4153.

[5] VŽ, 1933 m., Nr. 416-2889, 1935 m., Nr. 466-3269.

[6] Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940 m., psl. 178.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:30