O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-976 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

KŪNO KULTŪROS RŪMŲ FONDĄ NR. R-976

2009-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Kūno kultūros rūmai (Kammer fuer die Leibeserziehung (1941-06-25–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. Kūno kultūros rūmai atkūrė veiklą. Laikinoji Lietuvos vyriausybė 1941-06-25 laikinuoju Kūno kultūros rūmų direktoriumi paskyrė Andrių Keturakį.[1]

Rūmų veiklą prižiūrėjo Kultūros darbo ir tautinio auklėjimo valdyba, veikusi prie Laikinosios Lietuvos vyriausybės, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Švietimo vadyba.[2]

Tiksli Kūno kultūros rūmų veiklos pabaigos data nenustatyta. Rūmai 1944 m. liepos mėn. dar veikė.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kūno kultūros rūmai organizavo Lietuvos Respublikoje veikusių sporto organizacijų atkūrimą ir koordinavo jų veiklą, ruošė kūno kultūros mokytojams, instruktoriams, įvairių sporto šakų treneriams ir teisėjams kursus, organizavo sporto varžybas, rūpinosi sporto aikščių ir salių statyba, remontu bei įrengimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 88 Kūno kultūros rūmų bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1961 m. ir 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyti 23 apskaitos vienetai.

1965 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyta 18 apskaitos vienetų.

1965 m. fonde Nr. R-976 buvo 2 apyrašai, 129 apskaitos vienetai.

1986 m. fondo apyrašas Nr. 1 buvo pertvarkytas: 3 apskaitos vienetai buvo perkelti į apyrašą Nr. 2, atrinkta naikinti 20 bylų ir sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-976 yra 2 apyrašai, 109 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo generalinio tarėjo, Kūno kultūros rūmų direktoriaus įsakymai, Kūno kultūros rūmų nuostatai, Sporto apygardoms tvarkyti ir vadovauti instrukcija, Sporto klubų ir organizacijų įstatai, sportinių varžybų taisyklės, sporto teisėjų posėdžių protokolai, sporto sąjungų, komitetų veiklos apžvalgos, darbo planai, pranešimai rajonų sporto vadų suvažiavimui, sportinių varžybų protokolai, tvarkaraščiai, rezultatų lapai,

susirašinėjimo su įstaigomis bei asmenimis administraciniais, sporto varžybų organizavimo, sportinio inventoriaus, finansų ir kitais klausimais dokumentai,

Kūno kultūros rūmų, sporto apygardų, Vilniaus sporto reikmenų dirbtuvės etatų, sporto klubų, jų narių, sportininkų sąrašai,

Kūno kultūros rūmų tarnautojų, darbuotojų anketos, žinių ir tarnybos lapai, sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 88 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų  kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos sporto apygardų ir rajonų tarnautojų ir darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 21 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kargertaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-976, ap. 1, b. 5, l. 101, 102.

[2] LCVA. F. R-976, ap. 1, b. 20, l. 258-260; b. 2, l. 19-21, 46; F. R-1549, ap. 1, b. 39, l. 111.

[3] LCVA. F. R-976, ap. 1, b. 83, l. 5.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:32