O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-982 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO FONDĄ NR. R-982

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis fizinės kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1940-12-17–1941-06-25, 1944-01-01–1945 m. balandžio mėn.)

Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1945 m.–1946-03-24)

Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1953-04-22)

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Kūno kultūros ir sporto vyriausioji valdyba (1953-04-23–1954-04-27)

Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1954-04-28–1959-03-01)

Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjunga (1959-03-01–1959-03-30)

Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjungos Respublikinė taryba (1959-03-31–1968-11-27)

Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1968-11-28–1986-04-21)

Lietuvos TSR valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas (1986-04-22–1990 m. kovo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-17 nutarimu Nr. 431 buvo įsteigtas Respublikinis fizinės kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, 1940-12-17 nutarimu Nr. 432 patvirtinti komiteto nuostatai.[1] Komitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai, Visasąjunginiam fizinės kultūros ir sporto komitetui prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Respublikinis fizinės kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nuo 1941-06-25 buvo likviduotas.[2]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ Respublikinis fizinės kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nuo 1944-01-01 veiklą atkūrė.[3]

Respublikinis fizinės kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įsakymuose nuo 1945 m. gegužės mėn. vadinamas Kūno kultūros ir sporto komitetu prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.[4]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“,[5] Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadintas Kūno kultūros ir sporto komitetu prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-04-01 nutarimu Nr. 178 patvirtinti Kūno kultūros ir sporto komiteto nuostatai.[6] Komitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai, Visasąjunginiam kūno kultūros ir sporto komitetui prie TSRS Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo panaikintas, jo funkcijos perduotos Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Kūno kultūros ir sporto vyriausiajai valdybai.[7] Valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijai, TSRS sveikatos apsaugos ministerijos Kūno kultūros ir sporto vyriausiajai valdybai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-04-28 nutarimu Nr. 271 vietoje Kūno kultūros ir sporto vyriausiosios valdybos įsteigtas Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-03-30 nutarimu Nr. 165 patvirtinti komiteto nuostatai.[8] Komitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai, Kūno kultūros ir sporto komitetui prie TSRS Ministrų Tarybos.

Lietuvos KP Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1959-02-16 nutarimu Nr. 79 Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuo 1959-03-01 likviduotas ir įsteigta Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjunga.

Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjungos steigiamojoje konferencijoje 1959-03-31 buvo išrinkta Sąjungos Respublikinė taryba. Tarybos veiklą prižiūrėjo TSRS sporto draugijų ir organizacijų sąjungos Centro taryba. [9]

Lietuvos KP Centro komiteto ir Lietuvos  TSR Ministrų Tarybos 1968-11-28 nutarimu Nr. 391 vietoje Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjungos Respublikinės tarybos įsteigtas Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1970-02-05 nutarimu Nr. 47 patvirtinti komiteto nuostatai.[10] Komitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai, Kūno kultūros ir sporto komitetui prie TSRS Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1986-04-22 įsaku Nr. XI-799 Kūno kultūros ir sporto komitetas prie  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkytas į Lietuvos TSR valstybinį kūno kultūros ir sporto komitetą.[11]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas 1990 m. kovo mėn. veiklą baigė.[12]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis fizinės kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, vėliau Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Kūno kultūros ir sporto vyriausioji valdyba, Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjungos Respublikinė taryba, Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas vadovavo kūno kultūros ir sporto organizavimo darbui Lietuvoje.

Komitetas rūpinosi gyventojų fiziniu auklėjimu, aukštos kvalifikacijos sportininkų paruošimu, vadovavo vietinių kūno kultūros ir sporto komitetų, sporto draugijų, federacijų, sporto mokymo įstaigų veiklai, organizavo sporto renginius, varžybas, suteikė respublikinius sporto vardus, pristatė kandidatus gauti sąjunginius sporto vardus, rūpinosi kūno kultūros ir sporto specialistų rengimu, kontroliavo sporto inventoriaus gamybą ir paskirstymą, sporto įrenginių statybą, leido literatūrą kūno kultūros ir sporto klausimais.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1951-09-05 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Fizinės kultūros ir sporto komiteto 169 bylas su apyrašu. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas Respublikinio fizinės kultūros ir sporto komiteto fondas Nr. R-982.

1964 m. archyve buvo rasta Fizinės kultūros ir sporto komiteto 109 neaprašytos bylos ir 11 kg pabirų. 1965 m. juos sutvarkius, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 83 apskaitos vienetai bei sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 30 apskaitos vienetų.

1967 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 22 bylos.

1969-11-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjungos Respublikinės tarybos perėmė 1909 tarybos bylas su apyrašu, kurios į apskaitos dokumentus buvo įrašytos kaip fondo Nr. R-370 apyrašas Nr. 1.

1975 m. fondas Nr. R-370 prijungtas prie fondo Nr. R-982. Buvęs fondo Nr. R-982 apyrašas Nr. 1 ir jame įrašytos bylos peršifruoti į apyrašą Nr. 3.

1975-06-13 sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 1a, į kurį įrašyti 62 apskaitos vienetai.

1990-03-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio kūno kultūros ir sporto komiteto perėmė 3197 bylas, įrašytas apyrašo Nr. 1 tęsinyje.

1999 m., patikrinus bylų kiekį fonde, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 22 apskaitos vienetai.

1999 m. buvęs apyrašas Nr. 2 ir jame įrašytos bylos peršifruotas į apyrašą Nr. 4.

1999-09-27 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamento) perėmė Kūno kultūros ir sporto komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 8707 bylas: 2960 bylų buvo įrašyta apyrašo Nr. 1 tęsinyje, 3185 bylos įrašytos apyraše Nr. 2, 2562 bylos – apyraše Nr. 5.

2001-04-03 LCVA iš minėto departamento perėmė 34 bylas, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

2002-02-25 ir 2002-08-23 LCVA iš departamento perėmė 3890 bylų: 2306 bylos papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1, 1491 byla – į apyrašą Nr. 2, 93 bylos – į apyrašą Nr. 5.

2003-01-21 LCVA iš departamento perėmė 53 bylas: 36 bylos papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1, 3 bylos – į apyrašą Nr. 2, 14 bylų – į apyrašą Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. R-982 yra 6 apyrašai, 18166 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, įsakymai dėl sporto meistro, sąjunginės kategorijos teisėjo vardo suteikimo, Lietuvos TSR kūno kultūros ir sporto mokslo tarybos veiklos dokumentai, komiteto pirmininko įsakymai, komiteto kolegijos nutarimai, posėdžių protokolai, TSRS sporto draugijų ir organizacijų sąjungos, sporto draugijų įstatai, Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjungos konferencijų, Respublikinės tarybos plenumų dokumentai, sąjungos Organizacinio biuro potvarkiai, komiteto darbo planai ir ataskaitos, miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto komitetų įsakymai, darbo planai, ataskaitos, sporto draugijų tarybų posėdžių protokolai, nutarimai, darbo planai, ataskaitos, sporto mokyklų darbo ataskaitos, vietinių sporto komitetų, sporto draugijų, mokyklų darbo patikrinimo aktai ir pažymos, sporto įrenginių priėmimo aktai, komiteto skyrių, sporto federacijų veiklos dokumentai, sporto draugijų, mokyklų statistinės ataskaitos, sporto renginių dokumentai: nuostatai, protokolai, rezultatų rodikliai, ataskaitos, susirašinėjimo sporto darbo organizacijos, varžybų pravedimo, sporto įrenginių statybos, finansavimo, specialistų paskirstymo klausimais dokumentai, kūno kultūros specialistų, teisėjų, sportininkų sąrašai, sportinių grupių, buvusių užsienyje, ataskaitos, informacijos, komiteto ir pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatos, biudžeto projektai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 10453 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjungos Respublikinės tarybos prezidiumo nutarimai, posėdžių protokolai, Mokslinės-metodinės tarybos nuostatai, narių sąrašai, sporto federacijų posėdžių protokolai, pirmenybių teisėjų kolegijų ataskaitos, varžybų dokumentai, susirašinėjimo specialistų paskirstymo, fizinio lavinimo vidurinėse mokyklose ir technikumuose klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.  Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Sportininkų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos į varžybas užsienyje vykusių sportininkų asmens bylos ir asmens dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sportininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4679 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komiteto, fizinės kultūros ir sporto komitetų prie miestų ir apskričių vykdomųjų komitetų nuostatai, Švietimo liaudies komisaro įsakymai, komiteto nutarimai, įsakymai, instrukcijos, aplinkraščiai, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro įsakymas dėl sporto draugijos ,,Dinamo“ steigimo, sporto apygardų, sąjungų, klubų veiklos dokumentai, susirašinėjimo komiteto, miestų ir apskričių sporto komitetų darbo organizavimo, personalo klausimais dokumentai, varžybų dokumentai, likviduotų sporto draugijų turto perdavimo dokumentai, Kūno kultūros rūmų pertvarkymo, komiteto struktūros schemos, profsąjungų sporto komitetų, sporto draugijų, fizinės kultūros kolektyvų sąrašai, prašymai priimti į darbą, žinios apie tarnautojus, tarnautojų, etatų sąrašai, algų lapai, asmenų, norinčių užsiimti sportu, anketos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 274 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos kūno kultūros ir sporto darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 30 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos sporto meistrų, kandidatų į sporto meistrus, nusipelnusių trenerių, visasąjunginės ir respublikinės kategorijos teisėjų, kūno kultūros žymūnų asmens bylos, pristatymai suteikti TSRS sporto meistro vardą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 2669 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1966–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 4 (7) – 115, 116.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1549, ap. 1, b. 27, l. 82.

[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13, 14.

[4] LCVA. F. R-982, ap. 1, b. 1.

[5] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[6] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 117, l. 225-230.

[7] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7, 8.

[8] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 334, l. 189, 190, 204; b. 368, l. 156-161.

[9] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 488, l. 236-238. F. R-982, ap. 1, b. 1232.

[10] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 934, l. 163-166; b. 997, l. 103-112.

[11] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 692, l. 79.

[12] www.3.lrs.lt/ ; www.kksd.lt/

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:33