O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-985 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO HIPODROMO FONDĄ NR. R-985

2008-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis hipodromas (1948-01-06–1953-03-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-01-06 potvarkiu Nr. 9-p[1] Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Arklininkystės valdybai buvo pavesta iki 1948-04-01 įsteigti Respublikinį hipodromą.

Vilniaus miesto Vykdomasis komitetas 1948-02-19 nutarimu Nr.60 „Dėl žemės sklypų perdavimo Žemės ūkio ministerijai Respublikinio hipodromo organizavimui“ Respublikiniam hipodromui skyrė žemės sklypus.[2]

Respublikinis hipodromas 1948-01-06–1953-02-22 buvo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai, 1953-04-23–1953-03-27 - Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijai.

Respublikinio hipodromo nuostatai nebuvo patvirtinti. Savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, vyriausybių nutarimais, ministerijų įsakymais, 1947 m. TSRS žemės ūkio ministerijos patvirtintais Respublikinių ir vietinių hipodromų nuostatais[3] bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-03-12 nutarimu Nr.183[4] ir 1953-03-24 potvarkiu Nr.350p[5], Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1953-03-27 įsakymu Nr.261 hipodromo statybą nutraukė.

1953-04-13 perdavimo priėmimo aktu hipodromo pagalbiniam ūkiui priklausę žemės sklypai perduoti Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumui.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis hipodromas turėjo organizuoti kolūkių, tarybinių ūkių ir arklininkystės ūkių ir kitų organizacijų veislinių arklių treniruotes, metodiškai vadovauti veislinių arklių treniruotėms kolūkių treniruočių punktuose, organizuoti veislinių arklių varžybas, parodas, kursus treneriams, žokėjams, arklininkams ir zootechnikams, kontroliuoti lažybas, išmokėti žirgų savininkams žirgų laimėtus piniginius prizus.

1948–1952 m. hipodromas savo pagrindine veikla neužsiėmė.

Hipodromas užsiėmė laukininkyste – daržovių auginimu ir pašaro ruošimu. Hipodromo pastatai ir įrenginiai nebuvo statomi, nes nebuvo paruošti techniniai dokumentai[7] 1951-01-05 įsteigtame tarprajoniniame treniruočių punkte buvo treniruoti 5 žirgai, 1952 m. - 6 žirgai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 11 Respublikinio hipodromo 1948-1953 m. veiklos bylų, įrašytų apyraše Nr.1, 2006 m. perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui.

Lietuvos centriniame valstybės archyve Respublikinio hipodromo fondui suteiktas numeris R-985.

Iš viso fonde Nr. R-985 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, potvarkiai, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos įsakymai hipodromo steigimo ir kitais veiklos klausimais, Respublikinių ir vietinių hipodromų nuostatai, susirašinėjimo su žemės ūkio ministerija ir kitomis organizacijomis hipodromo steigimo, jo veiklos, reorganizacijos ir likvidavimo klausimais dokumentai, metų balansai, sąmatos ir etatų sąrašai, revizijų ir priėmimo perdavimo aktai, hipodromo likvidacijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-985 apyraše Nr.1 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1948-1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė[1] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 26, l. 238.

[2] LCVA. F. R-985, ap. 1, b. 1, l. 9-10, 104, b. 10, l. 68.

[3] LCVA. F. R-985, ap. 1, b. 1, l. 47-49.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 2, b.253, 1, 4l.

[5] LCVA. F. R-754, ap. 2, b. 748, 1, l8.

[6] LCVA. F. R-985, ap1, b.13, l. 11-14, 18.

[7] LCVA. F. R-985, ap. 1, b. 8, l. 28-29.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:34