O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1737 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIŲJŲ MATŲ, SAIKŲ, SVARSTYKLIŲ IR PRABAVIMO RŪMŲ FONDĄ NR. 1737

2007-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Matų, saikų ir svarstyklių rūmai (1919-08-23–1920-05-24)

Vyriausieji matų, saikų ir svarstyklių rūmai (1920-05-25–1922-04-19)

Vyriausieji matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai (1922-04-20–1940-11-28)

Matų ir prabavimo rūmai (1941-07-05–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Matų, saikų ir svarstyklių rūmai veiklą pradėjo 1919-08-23.[1]

Matų, saikų ir svarstyklių rūmai buvo pavaldūs Lietuvos Respublikos Finansų, prekybos ir pramonės ministerijai.[2]

Vadovaujantis Matų, saikų ir svarstyklių įstatais, Matų, saikų ir svarstyklių rūmai pavadinti Vyriausiaisiais matų, saikų ir svarstyklių rūmais.[3]

1922-04-20 Prabavimo rūmų įstatymu prie Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos įsteigti Prabavimo rūmai. Prabavimo rūmai buvo Vyriausiųjų matų, saikų ir svarstyklių rūmų skyrius.[4] Vyriausieji matų, saikų ir svarstyklių rūmai pavadinti Vyriausiaisiais matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmais.

Nuo 1924-01-01 Vyriausieji matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai buvo pavaldūs Finansų ministerijai.

Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų veiklą reglamentavo 1920-05-25 Matų, saikų ir svarstyklių įstatai, 1922-04-20 Prabavimo rūmų įstatymas,1922-06-08 Auksinių ir sidabrinių dirbinių žymėjimo įstatymas[5] ir kt. teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-28 nutarimu Nr. 361 Vyriausieji matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai buvo reorganizuoti į Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio valdybą prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir į Prabavimo rūmus, kurie buvo pavaldūs Lietuvos TSR finansų liaudies komisariatui.[6]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-05 nutarimu Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Prabavimo inspekcija buvo panaikinti ir atkurti Vyriausieji matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai.[7]

Vyriausieji matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai pavadinti Matų ir prabavimo rūmais. Nuo 1941 m. spalio mėn. rūmai buvo pavaldūs Finansų vadybai.

1944 m. liepos mėn. Matų ir prabavimo rūmai veiklą nutraukė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Matų, saikų ir svarstyklių rūmai, Vyriausieji matų, saikų ir svarstyklių rūmai vadovavo matų, saikų ir svarstyklių metrinės sistemos įvedimui prekybos, pramonės įmonėse, dirbtuvėse, geležinkelio stotyse ir kitose įstaigose, tikrino ir ženklino matavimo priemones bei kontroliavo, kad visi patikrinimo ir įspaudavimo darbai vyktų pagal įstatymus.

Aprūpino patikrinimo įstaigas reikalingais prietaisais, priimdavo išbandymui specialius matuojamuosius, seikėjamuosius ir sveriamuosius prietaisus naudojamus technikoje, moksle, prekyboje, pramonėje ir dailėje, kėlė baudžiamąsias bylas už matų, saikų ir svarstyklių įstatų pažeidimus.

Įsteigus Prabavimo rūmus, Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų funkcijos išsiplėtė. Rūmai papildomai prižiūrėjo auksinių ir sidabrinių dirbinių ženklinimą, prekybą jais,išlaikė laboratoriją ir tyrė bei ženklino brangiųjų metalų dirbinius ir jų lydinius, monetas, drožles ir brangiųjų metalų druskas valstybės įstaigoms, privatiems asmenims bei teismams, kėlė bylas dėl nusižengimų Auksinių ir sidabrinių dirbinių žymėjimo įstatymui. 

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Matų ir prabavimo rūmų dokumentai gauti 1946 m. 1959-05-15 Matų ir prabavimo rūmų fonde R-416 buvo 1 apyrašas, 48 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų fonde Nr. R-222 1 apyrašas, 326 apskaitos vienetai.

1970-11-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 326 Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų fondo Nr. R-222 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1 ir 48 Matų ir prabavimo rūmų fondo Nr. R-416 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondai Nr. R-222 ir Nr. R-416 sujungti, sudarytas Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų fondas Nr.1737, kuriame buvo 2 apyrašai, 374 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 326, apyraše Nr.2 - 48 apskaitos vienetai.

1999 m. patikslintas bylų skaičius fonde.

Iš viso fonde Nr. 1737 yra 2 apyrašai, 373 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Fonde yra Matų ir matuojamųjų prietaisų Komiteto Įgaliotinio valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavienių 1940 m. dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų veiklos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Brangiųjų metalų dirbinių pirkėjų ir gamintojų pasitarimo protokolai, susirašinėjimo auksinių ir sidabrinių daiktų įkainavimo, įvežamų iš užsienio brangiųjų metalų patikrinimo ir užsakymo, matų, saikų ir svarstyklių įstatų pakeitimo, matuojamųjų prietaisų registravimo ir patikrinimo, rūmų etatų sudarymo ir kt. veiklos klausimais dokumentai, svarstyklių, svarsčių ir matų taisymo kainoraščiai, skelbimai apie svėrimo priemonių patikrinimą, brangiųjų metalų dirbtuvių, krautuvių sąrašai, auksakalių registracijos lapai, rūmų darbuotojų sąrašai ir algų lapai, finansų dokumentai, asmenų prašymai dėl priėmimo į darbą, matavimo prietaisų patikrinimo aktai ir matavimo prietaisų registracijos knygos.

Asmenų, kaltinamų dėl netikslių svorio matų, saikų ir svarstyklių laikymo bei panaudojimo, baudžiamosios bylos.

1940 m. spalio mėn. perduotų brangiųjų metalų bei likusių neparduotų iš varžytynių auksinių, sidabrinių ir metalinių daiktų, juvelyrinių krautuvių, auksakalių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal svarbumą, baudžiamosios bylos - pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1737 apyraše Nr. 1 įrašyta 325 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Matų ir prabavimo rūmų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti generalinio komisaro tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo elektros skaitiklių patikrinimo, skaitiklių, matų bei jų remonto dirbtuvių registravimo, tarnautojų suskirstymo kategorijomis, atlyginimų išmokėjimo klausimais dokumentai, auksakalių registracijos lapai, tarnautojų liudijimų nuorašai, darbuotojų sąrašai ir algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1737 apyraše Nr. 2 įrašyta 48 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 923, ap. 1, b. 8, l. 256.

[2] Laikinosios Vyriausybės Žinios (toliau - LVŽ). 1919 m., Nr. 16 - 201.

[3] LVŽ. 1920 m., Nr. 34-388.

[4] Vyriausybės Žinios (toliau-V.Ž.). 1922 m., Nr. 85 - 731.

[5] V.Ž. 1922 m., Nr. 92 - 762.

[6] Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 3 (6) - 83.

[7] LCVA. F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 23.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:23