O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-344 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS VALSTYBINIO STANDARTŲ KOMITETO LIETUVOS RESPUBLIKINĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-344

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdyba (1940-11-28–1941 m. birželio mėn., 1945 m.–1946-03-24)

Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valdyba (1946-03-25–1953 m. birželio mėn.)

Lietuvos TSR matų ir matavimo prietaisų valdyba (1953 m. birželio mėn.–1955-01-30)

Standartų, matų ir matavimo prietaisų komiteto įgaliotinio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1955-01-31–1971 m. balandžio mėn.)

TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikinė valdyba (1971 m. balandžio mėn.–1978 m.)

TSRS valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikinė valdyba (1978 m.–1991-05-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdyba buvo įsteigta Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-28 nutarimu Nr. 361, reorganizavus Vyriausiuosius matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmus.[1]

Valdybos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdyba atkūrė veiklą 1945 m. Tiksli data nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“,[2] Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdyba pavadinta Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valdyba. Valdyba buvo pavaldi Matų ir matuojamųjų prietaisų komitetui prie TSRS Ministrų Tarybos.

Nuo 1953 m. birželio mėn. Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valdyba buvo vadinama Lietuvos TSR matų ir matavimo prietaisų valdyba.[3] Teisės akto, kuriuo vadovaujantis pakeistas pavadinimas, nerasta.

Lietuvos TSR matų ir matavimo prietaisų valdyba buvo pavaldi TSRS vyriausiesiems matų ir matavimo prietaisų rūmams prie TSRS finansų ministerijos, nuo 1954 m. spalio mėn. - Standartų, matų ir matavimo prietaisų komitetui prie TSRS Ministrų Tarybos.[4]

1955-01-31 patvirtinti nauji valdybos etatai. Lietuvos TSR matų ir matavimo prietaisų valdyba pavadinta Standartų, matų ir matavimo prietaisų komiteto įgaliotinio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[5]

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio standartų komiteto 1971-02-24 įsakymu Nr. 45, Standartų, matų ir matavimo prietaisų komiteto įgaliotinio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuo 1971 m. balandžio mėn. vadinama TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikine valdyba.[6]

1978 m. TSRS Ministrų Tarybos Valstybinį standartų komitetą pavadinus TSRS valstybiniu standartų komitetu, valdyba pavadinta TSRS valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikine valdyba.[7]

Lietuvos respublikinės valdybos viršininko 1991-05-29 įsakymu Nr. 15 TSRS Valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta Lietuvos valstybiniu standartizacijos ir metrologijos centru.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdyba, vėliau Lietuvos TSR matų ir matavimo prietaisų valdyba, Standartų, matų ir matavimo prietaisų komiteto įgaliotinio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo atsakinga už matavimų vienovę ir tikslumą Lietuvos TSR liaudies ūkyje, organizavo Lietuvoje naudojamų bei gaminamų matavimo prietaisų tikslumo patikrinimą, remontą.

TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikinė valdyba, vėliau TSRS valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikinė valdyba vykdė tas pačias funkcijas, taip pat organizavo respublikoje gaminamos produkcijos kokybės patikrinimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1970-11-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Matų ir matuojamų prietaisų komiteto prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 30 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1984 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Kaune perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1 bylą, kuri buvo papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

2000-01-18 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Valstybinės įmonės Vilniaus metrologijos centras perėmė 317 Lietuvos TSR respublikinės standartų valdybos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1. Perėmus šias bylas, archyve buvęs apyrašas Nr. 1 ir jame įrašytos bylos peršifruoti į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-344 yra 2 apyrašai, 348 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra Lietuvos valstybinio standartizacijos ir metrologijos centro 1991 m. veiklos dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS Valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikinės valdybos viršininko įsakymai, darbo planai, veiklos ataskaitos, valdybos tarybos, gamybinių pasitarimų protokolai, dokumentai apie teisės naudoti valstybinį kokybės ženklą atėmimą, valdybos ir jai pavaldžių įstaigų balansai, sąmatos, etatų, darbuotojų sąrašai, pramonės produkcijos registracijos ir valstybinės atestacijos žurnalai.

Yra Lietuvos valstybinio standartizacijos ir metrologijos centro veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 317 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdybos įgaliotinio įsakymai, susirašinėjimo matuojamųjų prietaisų tikrinimo, atlyginimo nustatymo klausimais dokumentai, darbo planai, balansai, finansų apyskaitos, Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų turto, bylų perdavimo aktai, žinios apie Lietuvos prabavimo rūmus, jų inventoriaus sąrašai, prašymai priimti į darbą, išduoti avansą, tarnautojų ir jų šeimų narių sąrašai, algų lapai, darbuotojų anketos, liudijimai ir pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 3 (6) - 83.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[3] LCVA. F. R-344, ap. 1, b. 20, l. 16; b. 21, l. 22.

[4] LCVA. F. R-344, ap. 1, b. 26, l. 43, 44.

[5] LCVA. F. R-344, ap. 1, b. 30, l. 2, 30.

[6] LCVA. F. R-344, ap. 1, b. 98, l. 4.

[7] www.guides.rusarchives.ru

[8] LCVA. F. R-344, ap. 1, b. 318, l . 27.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:22