O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 418 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CENTRALINIO STATISTIKOS BIURO FONDĄ NR. 418

2007-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prekybos ir Pramonės ministerijos Bendros statistikos departamentas (1919-01-15–1920-05-21)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos ir Pramonės departamento Kredito kanceliarijos statistikos skyrius (1920-05-22–1921-05-19)

Centralinis statistikos biuras (1921-05-20–1940-12-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto 1919-01-15 nutarimu įsteigtas Prekybos ir Pramonės ministerijos Bendros statistikos departamentas.[1] Nuo 1919-12-02 departamentas tapo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos struktūriniu padaliniu.[2] Nuo 1920-05-22 veikė Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos ir Pramonės departamento Kredito kanceliarijos statistikos skyrius.[3]

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto 1921-05-17 nutarimu nuo 1921-05-20 buvo įsteigtas Centralinis statistikos biuras.[4]

Centralinio statistikos biuro veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, o nuo 1924 m. balandžio mėn. – Finansų ministerija.[5]

Centralinio statistikos biuro veiklą reglamentavo 1922-10-23 Visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo įstatymas, 1930-07-14 Valstybės statistikos ir Visuotinio žemės ūkio surašymo įstatymai ir kt. teisės aktai.

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą Centralinis statistikos biuras veiklą tęsė.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-17 nutarimu Nr. 418 Centrinis statistikos biuras likviduotas ir įsteigta Lietuvos TSR Liaudies ūkio apskaitos valdyba.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Prekybos ir Pramonės ministerijos Bendros statistikos departamentas, Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos ir Pramonės departamento Kredito kanceliarijos statistikos skyrius rinko, sistemino ir skelbė žinias apie Lietuvos ūkį.

Centralinis statistikos biuras buvo valstybinė įstaiga. Biuras vadovavo valstybės įstaigų veiklai statistikos srityje, rinko, tikrino, apibendrino ir skelbė statistikos duomenis, vykdė visuotinius gyventojų, žemės ūkio ir kitų ūkio šakų surašymus, leido periodinius statistikos biuletenius, metraščius, bendradarbiavo su tarptautinėmis statistikos įstaigomis.

Prie Centralinio statistikos biuro veikė Nuolatinė statistikos komisija. Svarbesniems statistikos klausimams svarstyti 1930 m. buvo įsteigta Statistikos taryba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Centralinio statistikos biuro dokumentų įsigijimo šaltinis ir data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Centralinio statistikos biuro fondas Nr.418 įrašytas 1949-02-21. Fondo apyraše Nr.1 buvo įrašyta 17 apskaitos vienetų.

1978 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 418 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudiniai.

Fonde yra Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Centrinio statistikos biuro ir Lietuvos TSR Liaudies ūkio apskaitos valdybos 1940–1941 m. pavienių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Statistikos tarybos posėdžių protokolai, apskričių valdybų ir tarybų privalomieji įsakymai statybai tvarkyti, pastatų statybos statistikos rinkimo instrukcijos projektas, 1938 m. duomenys apie pastatų statybą miestuose ir kaimuose.

Lietuvos žemės ūkio 1933 m. ir 1935 m. visuotinio surašymo duomenys.

Statistinės žinios apie miestų ir apskričių pramonės įmones, prekybos ir pramonės įmonių patentų pirkimą. Pramonės įmonių 1937 m., 1939 m. darbo rodikliai, tarptautinės pramonės padėties apžvalgos. Žinios apie vilnonių audinių gamybą, vilnos importą ir eksportą, tabako gaminius. Klaipėdos krašto 1937 m. pramonės gamybos duomenų patikslinimas.

Statistinės žinios apie gyventojus.

Susirašinėjimo statistinių žinių rinkimo, metraščio spaudai ruošimo klausimais dokumentai, 1937–1938 m. spirito kainos, pramonės įmonių sąrašai.

Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Centrinio statistikos biuro ir Lietuvos TSR Liaudies ūkio apskaitos valdybos 1940–1941 m. pavieniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 418 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudiniai.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 922, ap. 1, b. 42, l. 171, 173.

[2] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ). 1919 m., Nr. 16 - 201.

[3] LVŽ. 1920, Nr. 33-379.

[4] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ). 1921 m., Nr. 65 - 587, 588.

[5] VŽ. 1924 m., Nr. 160 - 1132.

[6] Lietuvos TSR nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m., Nr. 4 (7) - 110.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:17