O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-158 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR STATISTIKOS VALDYBOS ALYTAUS APSKRITIES INSPEKTŪROS FONDĄ NR. R-158

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdybos Alytaus apskrities liaudies ūkio apskaitos inspektūra (1940 m. gruodžio mėn.–1941 m. balandžio mėn.)

TSRS centrinės statistikos valdybos Alytaus apskrities inspekcija (1941 m. balandžio mėn.–1941 m. gegužės mėn.)

Lietuvos TSR statistikos valdybos Alytaus apskrities inspektūra (1941 m. gegužės mėn.–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-17 nutarimu Nr. 418 buvo įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdyba. Tiksli data, kada veiklą pradėjo Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdybos Alytaus apskrities liaudies ūkio apskaitos inspektūra, nenustatyta. 1940 m. gruodžio mėn. inspektūra jau veikė.[1]

1941 m. kovo mėn. TSRS valstybinės plano komisijos Centrinę liaudies ūkio apskaitos valdybą pertvarkius į TSRS valstybinės plano komisijos Centrinę statistikos valdybą, Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdybos Alytaus apskrities liaudies ūkio apskaitos inspektūra nuo 1941 m. balandžio mėn. vadinama TSRS centrinės statistikos valdybos Alytaus apskrities inspekcija.[2]

Nuo 1941 m. gegužės mėn. TSRS centrinės statistikos valdybos Alytaus apskrities inspekcija vadinama Lietuvos TSR statistikos valdybos Alytaus apskrities inspektūra. Teisės akto, kuriuo vadovaujantis buvo pakeistas inspektūros pavadinimas, nerasta.

Lietuvos TSR statistikos valdybos Alytaus apskrities inspektūra nutraukė veiklą 1941 m. birželio mėn., prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdybos Alytaus apskrities liaudies ūkio apskaitos inspektūra, vėliau TSRS centrinės statistikos valdybos Alytaus apskrities inspekcija, Lietuvos TSR statistikos valdybos Alytaus apskrities inspektūra tvarkė apskaitą ir statistiką Alytaus apskrityje. Inspektūra rinko statistikos duomenis apie pramonės, žemės ūkio įmones, įstaigas bei teikė juos Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos (vėliau Lietuvos TSR statistikos) valdybai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1961 m. buvo įrašytos Alytaus apskrities inspekcijos 6 neaprašytos bylos.

1965-05-28 sudarytas TSRS centrinės statistikos valdybos Alytaus apskrities inspekcijos fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR statistikos valdybos Alytaus apskrities inspektūra.

Iš viso fonde Nr. R-158 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, įstaigų, įmonių, sėjos priežiūrai paskirtų asmenų sąrašai, žinios apie Alytaus apskrities plotą, gyventojų, valsčių skaičių, valsčiuose esančias pramonės įmones, produktų kainas turgavietėse, įmonių plano vykdymo ataskaitos, statistikos duomenys apie nacionalizuotus namus, nakvynės namų eksploatacijos apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 4 (7)-110. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-158, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. R-363, ap. 1a, b. 8, l. 33-36. F. R-158, ap. 1, b. 1, l. 29-34; b. 4, 5.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:15