O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-606 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO STATISTIKOS KOMITETO VYRIAUSIOJO SKAIČIAVIMO CENTRO FONDĄ NR. R-606

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mašinų skaičiavimo stotis prie Lietuvos TSR statistikos valdybos (1957 m. gegužės mėn.–1960 m. gegužės mėn.)

Mašinų skaičiavimo stotis prie Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos (1960 m. gegužės mėn.–1968-04-30)

Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos Respublikinis skaičiavimo centras (1968-05-01–1984 m. spalio mėn.)

Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos Kolektyvinio naudojimo respublikinis skaičiavimo centras (1984 m. spalio mėn.–1987-09-09)

Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto Kolektyvinio naudojimo respublikinis skaičiavimo centras (1987-09-10–1987-11-30)

Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto Vyriausiasis skaičiavimo centras (1987-12-01–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Mašinų skaičiavimo stotis prie Lietuvos TSR statistikos valdybos buvo įsteigta vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1957-04-25 potvarkiu Nr. 940-P ir TSRS centrinės statistikos valdybos 1957-05-07 įsakymu Nr. 273. Mašinų skaičiavimo stoties etatai buvo patvirtinti 1957-05-24.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1960-05-19 įsaku Lietuvos TSR statistikos valdybą pertvarkius į Centrinę statistikos valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Mašinų skaičiavimo stotis prie Lietuvos TSR statistikos valdybos 1960 m. gegužės mėn. pavadinta Mašinų skaičiavimo stotimi prie Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos. [2]

Centrinės statistikos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko 1968-05-07 įsakymu Nr. 19 vietoje Mašinų skaičiavimo stoties prie Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos nuo 1968-05-01 įsteigtas Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos Respublikinis skaičiavimo centras.[3]

Vadovaujantis TSRS centrinės statistikos valdybos 1984-08-28 įsakymu Nr. 510 ir Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos viršininko 1984-10-05 įsakymu Nr. 84 1984 m. spalio mėn. pradėjo veikti Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos Kolektyvinio naudojimo respublikinis skaičiavimo centras.[4]

Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto pirmininko 1987-09-10 įsakymu Nr. 2 Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos Kolektyvinio naudojimo respublikinis skaičiavimo centras pavadintas Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto Kolektyvinio naudojimo respublikiniu skaičiavimo centru.[5]

Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto pirmininko 1987-12-01 įsakymu Nr. 39a Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto Kolektyvinio naudojimo respublikinis skaičiavimo centras pertvarkytas į Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto Vyriausiąjį skaičiavimo centrą.[6]

Tiksli data, kada 1990 m. baigė veiklą Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto Vyriausiasis skaičiavimo centras, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mašinų skaičiavimo stotis prie Lietuvos TSR statistikos valdybos, vėliau Mašinų skaičiavimo stotis prie Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos apdorojo iš įmonių ir įstaigų gaunamą statistikos medžiagą, ruošė statistikos ataskaitas.

Respublikinis skaičiavimo centras, vėliau Kolektyvinio naudojimo respublikinis skaičiavimo centras, Vyriausiasis skaičiavimo centras sudarė kompiuterines programas centro veiklai vykdyti, taip pat programas įmonių ir įstaigų užsakymu, apdorojo iš įmonių ir įstaigų gaunamus statistikos duomenis, ruošė statistikos ataskaitas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1998-12-14 iš akcinės bendrovės ,,Informacinio verslo paslaugų įmonė“ perėmė 1262 Statistikos departamento Respublikinio skaičiavimo centro  1987–1989 m. bylas su apyrašu.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto Vyriausiasis skaičiavimo centras.

Iš viso fonde Nr. R-606 yra 1 apyrašas, 1262 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1987–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti skaičiavimo centro direktoriaus įsakymai, centro tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, susirašinėjimo su TSRS valstybiniu statistikos komitetu, Lietuvos TSR Ministrų Taryba veiklos klausimais dokumentai, pramonės, žemės ūkio įmonių, prekybos organizacijų statistikos ir finansų ataskaitos, skaičiavimo centro parengtos ataskaitos apie respublikos darbuotojų skaičių, išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą, gyvenamąjį fondą, nacionalinio biudžeto apskaičiavimą ir kitą, gyventojų nuomonės anketinių tyrimų rezultatai, skaičiavimo centro ir pavaldžių įstaigų balansai, finansų planai, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1262 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1987–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-363, ap. 1, b. 2790, l. 21, 22; b. 3165, l. 99. Fondo Nr. R-363 byla, l. 20, 21.

[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 118, l. 76. F. R-363, ap. 1, b. 4913.

[3] LCVA. F. R-363, ap. 1, b. 9945, l. 99.

[4] LCVA. F. R-363, ap. 1, b. 23094, l. 68-72; b. 23095, l. 69-71.

[5] LCVA. F. R-363, ap. 8, b. 1786, l. 2.

[6] LCVA. F. R-363, ap. 8, b. 1787, l. 145.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:18