O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-743 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS STATISTIKOS VADYBOS FONDĄ NR. R-743

2011-01-  Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos statistikos vadyba (Litauisches Statistisches AMT) (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. buvo įsteigta Lietuvos statistikos vadyba, nenustatyta.

Fondo dokumentuose vadybos pavadinimas įvairuoja – Lietuvos statistikos valdyba, Statistikos įstaiga Lietuvos generalinei sričiai.

Lietuvos statistikos vadyba buvo pavaldi Pirmajam ir vidaus reikalų generaliniam tarėjui, jos veiklą taip pat kuravo Generalinis komisaras Kaune.

Tiksli data, kada 1944 m. Lietuvos statistikos vadyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos statistikos vadyba rinko ir apibendrino statistinius duomenis apie ekonominius, demografinius, socialinius pokyčius Lietuvos generalinėje srityje.

Vadovaujantis Pirmojo ir vidaus reikalų generalinio tarėjo 1942-04-02 patvirtintais nuostatais dėl visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų 1942-05-27 surašymo vykdymo, Lietuvos statistikos vadyba buvo atsakinga už gyventojų surašymo organizavimą.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

LCVA apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1949-11-29. Fonde buvo 1 neaprašyta byla.

1951-01-10 buvo priimta 15 060 netvarkytų bylų. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1951 m. dokumentai buvo sutvarkyti: sudarytos 11 669 bylos ir įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

1959 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašytos 7 bylos, ir apyrašas Nr. 4, į kurį įrašytos 4682 bylos. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1967 m. archyve buvo rasta 15 Lietuvos statistikos vadybos netvarkytų bylų. Sutvarkius dokumentus, 2 bylos papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 3 ir Nr. 4, 13 bylų – į sudarytą naują apyrašą Nr. 5.

1974-05-31 fonde buvo 5 apyrašai, 16 451 byla.

1978-03-23 į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašytos 36 bylos.

1982 m., 1993–1995 m., 2001–2003 m. į apyrašus Nr. 1, Nr. 2Nr. 4 ir Nr. 5 papildomai įrašytos 308 bylos.

1982 m., 1994–1995 m., 2003–2004 m., 2011 m. iš apskaitos (duomenų tikslinimo aktais) išbrauktos 223 bylos.

Apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 723, 1326, 1347, 1354, 1355, apyrašo Nr. 2 bylos Nr. 1840, 1958, 3284, 3497, 5821, 5898, 5906, 6056, 6681, 6682 ir apyrašo Nr. 4 byla Nr. 1576a kataloguotos vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-743 yra 5 apyrašai, 16 572 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fondas nepilnas, yra tik pavieniai veiklos dokumentai.

 

Buto-ūkio lapų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestų gyventojų surašymo buto-ūkio lapai ir sąrašai, surašymo suvestiniai duomenys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal miestų rajonų ir apylinkių numerius bei gatvių pavadinimus.

Apyraše yra geografinė rodyklė.

Bylos Nr. 723, 1326, 1347, 1354, 1355, kuriose yra žinių apie Kauno vaikų namuose gyvenusius vaikus, Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjime bei Šiaulių žydų gete kalintus asmenis, kataloguotos vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1385 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Buto-ūkio lapų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti gyventojų surašymo buto-ūkio lapai ir sąrašai, surašymo suvestiniai duomenys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskričių, valsčių ir miestų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Apyraše yra bylų geografinė rodyklė.

Bylos Nr. 1840, 1958, 3284, 3497, 5821, 5898, 5906, 6056, 6681, 6682, kuriose yra žinių apie Kauno, Pabradės ir Švenčionių žydų getuose, Švenčionių kalėjime, Šakių arešto namuose kalintus asmenis, Kauno apskrities, Kazlų Rūdos ir Žemaičių Naumiesčio vaikų namuose gyvenusius vaikus, Marijampolės ir Tauragės apskrityse apgyvendintus rusų pabėgėlius, kataloguotos vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 10333 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos vadybos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buto-ūkio lapų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Vilniaus miesto gyventojų surašymo buto-ūkio lapai ir sąrašai, surašymo suvestiniai duomenys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal miesto rajonų numerius bei gatvių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Sudaryta rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Byla Nr. 1576a, kurioje yra žinių apie Vilniaus žydų gete kalintus asmenis, kataloguota vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4733 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadybos tvarkomieji dokumentai dėl gyventojų surašymo, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, surašymo suvestiniai duomenys, įmonių sąrašai, anketos ir pranešimai apie gamybos veiklą, darbininkų skaičių, žinios apie žemės ūkio plotų, pasėlių ir darbo jėgos surašymą bei įmonių darbininkų uždarbį ir atlyginimų normas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 113 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-685, ap. 4, b. 7, l. 178.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS STATISTIKOS VADYBOS FONDO NR. R-743 PAPILDYMĄ

2012-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos statistikos vadybos fondą Nr. R-743 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2011-01-25 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-19.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1959 m. buvo sudarytas suminis fondo Nr. R-743 apyrašas Nr. 4, į kurį buvo įrašytos 4682 bylos.

2003 m. sudaryta rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

2012 m. fondo Nr. R-743 apyraše Nr. 4 buvo įrašytos 4733 bylos.

2012 m. birželio mėn. sudarytas (perspausdintas iš rodyklės) apyrašas Nr.4. Į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 4683. Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4734 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-743 yra 5 apyrašai, 16 573 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Buto-ūkio lapų bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr.4683 (Senas fondo Nr. R-743 apyrašas Nr. 4).

Apyraše įrašyti Vilniaus miesto gyventojų surašymo buto-ūkio lapai ir sąrašai, surašymo suvestiniai duomenys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal miesto rajonų numerius bei gatvių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4734 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Alicija Cybulskienė

 
 
 
 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:19