O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1305 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖS CENTRO FONDĄ NR. R-1305

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas (1941 m. birželio mėn.–1942-01-11)

Statybinių medžiagų trestas Kaune (Baumaterialientrust in Kauen) (1942-01-12–1943-03-01)

Statybinių medžiagų pramonės centras (Baustoffindustrie-Zentrale) (1943-03-02–1944 m. gegužės mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas veiklą tęsė.1

Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas buvo pavaldus Krašto ūkio generaliniam tarėjui, nuo 1942-07-14 – Verslų ūkio generaliniam direktoriui.

Statybinių medžiagų tresto Kaune komisarinis valdytojas 1942-01-12 aplinkraštyje įmonėms pranešė, kad nuo 1942-01-12 Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas pavadintas Statybinių medžiagų trestu Kaune (Baumaterialientrust in Kauen).2

Statybinių medžiagų pramonės centro valdytojas 1943-03-09 raštu Nr. 598 įmonių vedėjams pranešė, kad nuo 1943-03-02 Statybinių medžiagų trestas Kaune pavadintas Statybinių medžiagų pramonės centrale (Baustoffindustrie-Zentrale).3 Dokumentuose vartojamas Statybinių medžiagų pramonės centro pavadinimas.

Tiksli data, kada Statybinių medžiagų pramonės centras baigė veiklą nenustatyta. 1944 m. gegužės mėn. Statybinių medžiagų pramonės centras dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas, Statybinių medžiagų trestas Kaune, Statybinių medžiagų pramonės centras vadovavo stiklo, cemento, koklių bei keramikos fabrikų, kalkinių, plytinių ir kitų statybinių medžiagų įmonių veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Valstybinio statybinių medžiagų pramonės centro fondas įrašytas 1945-08-17. 1952 m. sudaryti apyrašai Nr. 1, Nr. 2.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 439 Valstybinio statybinių medžiagų pramonės centro bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Statybinių medžiagų pramonės centras“.

Iš viso fonde Nr. R-1305 yra 2 apyrašai, 439 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Valstybinio statybinių medžiagų pramonės tresto 1940–1941 m. veiklos dokumentų yraValstybinio statybinių medžiagų pramonės tresto fonde Nr. R-379.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos, personalo klausimais dokumentai, žinios apie įmonių ir fabrikų darbininkus, produkcijos gamybą, gaminius, fabrikų ir įmonių patikrinimo aktai, žinios apie fabrikų veiklą, centro tarnautojų, darbininkų, plytinių ir fabrikų sąrašai, atlyginimų lapai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 308 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų algų sąskaitų kortelių apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos asmenų algų sąskaitų kortelės.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 131 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1301, ap. 1, b. 9, l. 18.

2 LCVA. F. R-1305, ap. 1, b. 40, l. 1.

3 LCVA. F. R-1305, ap. 1, b. 115, l. 13.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 11:43