O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-196 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖS MINISTERIJOS VYRIAUSIOSIOS TIEKIMO IR REALIZAVIMO

VALDYBOS FONDĄ NR. R-196

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausiosios statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Valstybinis statybinių medžiagų tiekimo ir realizavimo trestas (1944-12-15–1945 m. birželio mėn.)

Vyriausiosios statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Valstybinė statybinių medžiagų tiekimo ir realizavimo valdyba (1945 m. birželio mėn.–1945-10-29)

Vyriausiosios statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Tiekimo ir realizavimo valdyba (1945-10-30–1946-03-24)

Vyriausiosios statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tiekimo ir realizavimo valdyba (1946-03-25–1946-07-24)

Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos Tiekimo ir realizavimo valdyba (1946-07-25–1947 m. vasario mėn.)

Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos Vyriausioji tiekimo ir realizavimo valdyba (1947 m. vasario mėn.–1957-06-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-12-07 nutarimu Nr. 219, Vyriausiosios statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos viršininko 1944-12-15 įsakymu Nr. 41 buvo įsteigtas Vyriausiosios statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Valstybinis statybinių medžiagų tiekimo ir realizavimo trestas.1

Nuo 1945 m. birželio mėn. trestas vadinamas Vyriausiosios statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Valstybine statybinių medžiagų tiekimo ir realizavimo valdyba.2 Tiksli pavadinimo pakeitimo data, teisinis pagrindas nenustatyti.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-10-30 nutarimu Nr. 622 Vyriausioji statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdyba buvo padalinta į Vyriausiąją statybos valdybą prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Vyriausiąją statybinių medžiagų pramonės valdybą prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, kurios struktūroje buvo įrašyta Vyriausiosios statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Tiekimo ir realizavimo valdyba.3

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ valdyba pavadinta Vyriausiosios statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tiekimo ir realizavimo valdyba.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-07-25 įsaku Vyriausioji statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministeriją. Vadovaujantis Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministro 1946-08-05 įsakymu Nr. 1 Vyriausiosios statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tiekimo ir realizavimo valdyba pavadinta Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos Tiekimo ir realizavimo valdyba.5

Nuo 1947 m. vasario mėn. Tiekimo ir realizavimo valdyba vadinama Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos Vyriausiąja tiekimo ir realizavimo valdyba.6Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1957-06-06 pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.7 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1957-06-29 potvarkiu Nr. 45 Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos Vyriausioji tiekimo ir realizavimo valdyba perduota Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdybai.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausiosios statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Valstybinis statybinių medžiagų tiekimo ir realizavimo trestas – Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos Vyriausioji tiekimo ir realizavimo valdyba aprūpino statybinių medžiagų pramonės įmones medžiagomis ir įrengimais, organizavo produkcijos realizavimą, vadovavo pavaldžių bazių ir įmonių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos Tiekimo ir realizavimo valdybos 9 bylas su apyrašu.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos Vyriausioji tiekimo ir realizavimo valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-196 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1952 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, balansai, atleistų darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1952 m.Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 16, l. 107, 108; F. R-138, ap. 1, b. 563, l. 275.

2 LCVA. F. R-196, ap. 1, b. 1, l. 47; F. R-138, ap. 1, b. 563, l. 421.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 37, l. 116, 120.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 13, l. 74; F. R-138, ap. 1, b. 563, l. 321, 322.

6 LCVA. F. R-196, ap. 1, b. 5, l. 16, 17.

LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

8 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 218; F. R-184, ap. 2, b. 93, l. 23, 24; b. 99, l. 3, 3a.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 13:31