O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-379 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-379

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas (1940-10-03–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr. 197 įsteigtas Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas.1

Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatui.

Savo veikloje Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas vadovavosi 1927-06-29 TSRS valstybinių pramonės trestų nuostatais ir jų pakeitimais, 1940-12-14 Valstybinio statybinių medžiagų pramonės tresto statutu.2

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas veiklą tęsė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis statybinių medžiagų pramonės trestas vadovavo stiklo, cemento, koklių bei keramikos fabrikų, kalkinių, plytinių ir kitų statybinių medžiagų įmonių veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Valstybinio statybinių medžiagų pramonės tresto fondas įrašytas 1945-08-17.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 33 Valstybinio statybinių medžiagų pramonės tresto bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2000 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-379 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato nuostatai, įsakymai ir aplinkraščiai pavaldžioms įstaigoms, Lietuvos TSR valstybės nacionalizavimo komisijos nutarimas apie pramonės įmonių nacionalizavimą, Valstybinio statybinių medžiagų pramonės tresto valdytojo įsakymai, Miško medžiagos laikymo taisyklės, vyriausiojo revizoriaus instrukcijos, tresto darbuotojų susirinkimų protokolai, nacionalizuotų įmonių patikrinimo, perdavimo, priėmimo aktai, žinios apie įmones, darbo knygelių tvarkymą ir išdavimą, įmonių pranešimai apie produkciją, susirašinėjimo su įmonių ir fabrikų direktoriais etatų ir atlyginimų klausimais dokumentai, tolio dirbtuvių gamybos planai, gaminių suvestinės žinios, plytinių, koklių, stiklo ir dažų fabrikų apyskaitos ir balansai, apyvartos žiniaraščiai, fabrikų ir įmonių, tarnautojų ir darbuotojų sąrašai, draudimo polisai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-01-20, Nr. 1(4), psl. 7.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-873, ap. 1, b. 1, l. 1.

3 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 9, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 11:45