O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 153 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 153

2006-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vandens kelių direkcija Vilniuje (Dyrekcja Dróg Wodnych w Wilnie) (1922-09-15– 1932-03-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos viešųjų darbų ministro 1922-09-15 potvarkiu Vandens kelių direkcija Breste perkelta į Vilnių ir pavadinta Vandens kelių direkcija Vilniuje.[1]Direkcija veikė Vilniuje nuo 1922-11-04, buvo pavaldi Viešųjų darbų ministerijai. [2]

1924 m. direkcijai buvo pavaldžios vandens kelių valdybos Augustave, Gardine, Vileikoje, Slanime, Pinske, Breste, Rožyščuose, 1927 m. - vandens kelių valdybos Gardine, Slanime, Vilniuje, Pinske, Lucke, Breste, Telechanuose, Augustave.

Direkcijos veiklą reglamentavo viešųjų darbų ministro 1923-12-241924-12-19, 1927-09-12 potvarkiai apie vandens kelių administravimo sistemą, 1931 m. potvarkis apie valstybinę techninę vandenų tarnybą.

Vadovaujantis viešųjų darbų ministro 1932-02-25 ir 1932-03-15 potvarkiais Vandens kelių direkcija Vilniuje buvo likviduota. Nuo 1932-03-31 direkcija perkelta į Brestą. Vandens kelių valdybos Vilniuje funkcijos 1932-04-12 perduotos Vilniaus vaivadijos valdybos Viešųjų darbų direkcijos Vandenų skyriui. [3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vandens kelių direkcija Vilniuje valdė ir registravo valstybinį vandens ūkio turtą; rūpinosi laivybos saugumu; organizavo laivų registravimą, vandens lygio stebėjimą ir reguliavimą, upių, kanalų krantų ir laivakelių tvarkymą; bendradarbiavo su vaivadijos administracija vandens ūkio klausimais; rengė upių, kanalų tvarkymo, prieplaukų ir kitų laivybai reikalingų objektų projektus; organizavo bei kontroliavo objektų statybas, priimdavo atliktus darbus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1936-11-19 Vilniaus vaivadijos valdybos archyvui buvo perduotos 36 Vandens kelių direkcijos Vilniuje bylos.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-18 buvo įrašytos Vandens kelių direkcijos Vilniuje 37 neaprašytos bylos.

Apyrašas Nr. 1 yra 1936-11-18 sudarytas bylų, perduodamų Vilniaus vaivadijos valdybos archyvui, sąrašas. Jo įrašymo į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus data nenustatyta. Apyraše įrašyti 36 apskaitos vienetai.

1952-03-13 Pinsko srities valstybinis archyvas perdavė archyvui Vandens kelių direkcijos Vilniuje 3 bylas. 1952-12-31 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai. 1965 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 153 yra 2 apyrašai, 40 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1936 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su vandens kelių valdybomis Vileikoje ir Vilniuje, Vilniaus miesto magistratu upių krantų, laivakelių tvarkymo, statybinių medžiagų, inventoriaus pirkimo, direkcijos ir vandens kelių valdybos Vilniuje likvidavimo, personalo klausimais dokumentai; pajamų, inventoriaus sąrašai; sąskaitos už naudojimąsi vandens keliais; biudžeto sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 153 apyraše Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 153 apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 [1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 82-734.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 155, ap. 3, b. 17, l. 293.
[3] LCVA. F. 154, ap. 1, b. 2421, l. 21, 30,37-41, 47.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:47