O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1013 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS RYŠIŲ MINISTERIJOS ĮGALIOTINIO VALDYBOS LIETUVOS TSR FONDĄ NR. R-1013

2008-04-  Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdyba (1940-09-16–1941 m. kovo mėn.)

TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdyba (1941 m. kovo mėn.–1941 m. birželio mėn., 1944-07-23–1946-03-14)

TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valdyba (1946-03-15–1951-01-25)

TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio valdyba Lietuvos TSR (1951-01-26–1955-01-13)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS ryšių liaudies komisariato Kolegija 1940-09-16 patvirtino TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybos viršininką. [1]

1941 m. kovo mėn. TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdyba pertvarkyta į TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdybą.

TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdybos veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-07-23 įsakymu Nr. 1 TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdyba atkūrė veiklą.[2]

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 įstatymu „Dėl TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į TSRS Ministrų Tarybą“ ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdyba pavadinta TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valdyba.[3]

TSRS ryšių ministro 1951-01-26 įsakymu Nr. 106 TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valdyba pavadinta TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio valdyba Lietuvos TSR.[4]

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1954-12-28 įsaku „Dėl sąjunginės TSRS ryšių ministerijos pertvarkymo į sąjunginę respublikinę TSRS ryšių ministeriją“ ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1955-01-13 įsaku „Dėl Lietuvos TSR ryšių ministerijos įsteigimo“ įsteigus Lietuvos TSR ryšių ministeriją, TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio valdyba Lietuvos TSR buvo likviduota.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio valdyba Lietuvos TSR vadovavo ryšių įmonių ir įstaigų veiklai Lietuvos teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1998-12-16 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Akcinės bendrovės „Lietuvos Telekomas“ perėmė 548 TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio valdybos Lietuvos TSR bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2001-11-29 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1013 yra 1 apyrašas, 552 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1954 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ryšių liaudies komisariato (ministerijos), TSRS vyriausiosios pašto valdybos tvarkomieji dokumentai, TSRS ryšių liaudies komisariato (ministerijos) įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (Ministrų Tarybos) įsakymai veiklos ir personalo klausimais, metų gamybos finansų planai, kapitalinės statybos ir rekonstrukcijos planai, darbo ir kadrų paruošimo bei komplektavimo ataskaitos, respublikos miestų telefono tinklų išvystymo metų ataskaitos, darbo saugos ir saugumo technikos metų ataskaitos, respublikos ryšių kontorų metų veiklos ataskaitos, kabelinės magistralės atliktų darbų priėmimo aktai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, valdybos ir pavaldžių įstaigų etatų sąrašai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 552 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1954 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas – (toliau-LCVA). F. R-1014, ap. 1, b. 30, l. 39.

[2] LCVA. F. R-1013, ap. 1, b. 3, l. 2.

[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[4] LCVA. F. R-1013, ap. 1, b. 306, l. 129.

[5] LCVA. F. R-1013, ap. 1, b. 498, l. 563; F. R-758, ap. 2, b. 74, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:36