O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1014 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS RYŠIŲ LIAUDIES KOMISARIATO LIETUVOS TSR RYŠIŲ VALDYBOS IR LIETUVOS TSR RYŠIŲ MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-1014

2008-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdyba (1940-09-16–1941 m. kovo mėn.)

2. Lietuvos TSR ryšių ministerija (1955-01-13–1990-03-22)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdyba

TSRS ryšių liaudies komisariato Kolegija 1940-09-16 patvirtino TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybos viršininką.[1]

1941 m. kovo mėn. TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdyba pertvarkyta į TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdybą.

2. Lietuvos TSR ryšių ministerija

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1954-12-28 įsaku „Dėl sąjunginės TSRS ryšių ministerijos pertvarkymo į sąjunginę respublikinę TSRS ryšių ministeriją“ ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1955-01-13 įsaku „Dėl Lietuvos TSR ryšių ministerijos įsteigimo“ įsteigta Lietuvos TSR ryšių ministerija.[2]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-22 įstatymu Lietuvos TSR ryšių ministerija pavadinta Lietuvos Respublikos ryšių ministerija.[3]

 

Sudarytojų funkcijos

 

TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdyba, Lietuvos TSR ryšių ministerija vadovavo ryšių įmonių ir įstaigų veiklai Lietuvos teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

LCVA apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1951-09-30, fonde buvo 2 apyrašai, 1663 bylos: apyraše Nr. 1 įrašyta 1396, apyraše Nr. 2 – 267 apskaitos vienetai.

1965 m. ir 1969 m. sutvarkius netvarkytus dokumentus, į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai buvo įrašytas 31 apskaitos vienetas.

1976-01-28 fondo apyrašas Nr. 1 pertvarkytas: 887 bylos buvo sunaikintos, 114 bylų iškeltos į kitus fondus.

1978-11-09 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1 byla.

1998-12-16 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Akcinės bendrovės „Lietuvos Telekomas“ perėmė 1947 Lietuvos TSR ryšių ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

2001-11-08 LCVA iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos perėmė 255 Lietuvos TSR ryšių ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 3.

2001-11-29 fondui nepriklausančios apyrašo Nr. 1 2 bylos ir apyrašo Nr. 2 2 bylos iškeltos į TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio valdybos Lietuvos TSR fondą Nr. R-1013.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdyba ir Lietuvos TSR ryšių ministerija“.

Iš viso fonde Nr. R-1014 yra 4 apyrašai, 2892 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1955–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Pašto valdybos 1920–1940 m. dokumentų.

Fonde yra TSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos valdybos 1941 m. kovo – birželio mėn. pavienių dokumentų.

TSRS ryšių liaudies komisariato (ministerijos) įgaliotinio prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (Ministrų Tarybos) valdybos 1945–1950 m. ir TSRS ryšių ministerijos įgaliotinio valdybos Lietuvos TSR 1951–1954 m. veiklos dokumentai yra fonde Nr. R-1013.

Fonde yra Lietuvos Respublikos ryšių ministerijos 1991 m. veiklos dokumentų.

 

TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybos veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ryšių liaudies komisariato, Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Lietuvos TSR ryšių valdybos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, susirašinėjimo su pašto skyriais veiklos klausimais dokumentai, telefono telegrafo linijų gedimo protokolai, telefono telegrafo laidų tiesimo projektai, telefono stočių įrengimų aprašymai ir schemos, žinios apie telefono telegrafo tinklą, valdybos ir pavaldžių įstaigų personalo dokumentai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 408 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybos personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos ir pavaldžių įstaigų tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, ligonių kasos narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius ir ryšių įstaigas abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 282 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše yra ryšių agentūrų ir punktų abėcėlinė rodyklė.

 

Lietuvos TSR ryšių ministerijos buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ryšių ministerijos, TSRS vidaus reikalų ministerijos, TSRS gynybos ministerijos, TSRS valstybės saugumo komiteto, Lietuvos TSR civilinės gynybos štabo tvarkomieji dokumentai, ryšių priemonių paruošimo darbui karo metu planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, automatizuotos ryšių sistemos kompleksiniai projektai, įrenginio „SOVA“, sistemos „SIGNAL“, radijo ryšio „VOLNA“, ryšio tinklo „ISKRA“ techniniai dokumentai, radijo stočių techniniai aprašai, Lietuvos TSR telefono ryšio automatizacijos generalinė schema, telefono stočių statybos projektai, kabelinių linijų dokumentai, slaptų dokumentų naikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 255 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1956–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR ryšių ministerijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS ryšių ministerijos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR ryšių ministerijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR ryšių ministro įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, LTSR ryšių ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbo bei finansų planai ir ataskaitos, statistinės kadrų ataskaitos, pašto skyrių veiklos patikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, ryšių įmonių metų balansai, etatų sąrašai, buhalterijos, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės ir A. Popovo radiotechnikos ir ryšių mokslinės techninės draugijos Lietuvos respublikinės valdybos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1947 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1955–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas – (toliau-LCVA). F. R-1014, ap. 1, b. 30, l. 39.

[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 74, l. 1.

[3] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-04-20, Nr. 11, psl. 386.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:33