O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-342 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR TRANSPORTO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-342

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR automobilių transporto ministerija (1953-02-24–1953-06-28)

Lietuvos TSR kelių ir transporto ūkio ministerija (1953-06-29–1953-11-23)

Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerija (1953-11-24–1988-05-15)

Lietuvos TSR transporto ministerija (1988-05-16–1990-03-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-02-24 įsaku „Dėl Lietuvos TSR automobilių transporto ministerijos įsteigimo“ įsteigta sąjunginė–respublikinė Lietuvos TSR automobilių transporto ministerija.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-06-29 įsaku „Dėl sąjunginės–respublikinės Lietuvos TSR automobilių transporto ministerijos pertvarkymo į respublikinę Lietuvos TSR kelių ir transporto ūkio ministeriją“ Lietuvos TSR automobilių transporto ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR kelių ir transporto ūkio ministeriją.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-11-24 įsaku „Dėl Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos įsteigimo“ Lietuvos TSR kelių ir transporto ūkio ministerija pertvarkyta į sąjunginę–respublikinę Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministeriją.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-05-16 nutarimu Nr. 128 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio valdymo generalinės schemos“ vietoje naikinamų Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos ir Nemuno laivininkystės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo įsteigta Lietuvos TSR transporto ministerija.[4]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-22 įstatymu Lietuvoje pradėjo veikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR automobilių transporto ministerija, Lietuvos TSR kelių ir transporto ūkio ministerija, Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerija organizavo ir vykdė respublikos teritorijoje liaudies vartojimo prekių, pramonės ir žemės ūkio krovinių, taip pat keleivių pervežimus, tiesė ir rekonstravo sauskelius, organizavo autotransporto ūkius, kelių tiesimo ir eksploatacijos organizacijas, automobilių ir kelių technikos remonto ir techninio aptarnavimo įmones, ruošė kadrus autotransportui ir kelių ūkiui, vadovavo ministerijos žinioje esančių valdybų, skyrių, įmonių, įstaigų bei organizacijų veiklai ir kontroliavo jų darbą.

Lietuvos TSR transporto ministerija organizavo respublikos keleivių vežimą ir krovinių transportavimą, koordinavo respublikos pavaldumo transporto ir respublikos teritorijoje esančių sąjunginio pavaldumo transporto padalinių darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968-12-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) iš Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos perėmė 542 ministerijos veiklos 1953–1960 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1988-06-30 ir 1988-09-02 archyvas iš Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos perėmė 1529 ministerijos veiklos 1960–1987 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 1s ir Nr. 2.

1990-06-11 archyvas iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos perėmė 188 Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos veiklos 1984–1988 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1994-04-29 buvusių įslaptintų bylų apyrašas Nr. 1s peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

1999-03-22 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos perėmė 136 Lietuvos TSR transporto ministerijos 1945–1990 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. R-342 yra 3 apyrašai, 2395 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir ministerijos tvarkomieji dokumentai, ministerijos kolegijos posėdžių protokolai, ministerijos ir pavaldžių įmonių bei organizacijų nuostatai, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo, finansų, kadrų ir kiti planai, ataskaitos, darbo apžvalgos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, darbo saugos, naujos technikos įdiegimo, išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, kapitalinės statybos darbų sąmatos ir tituliniai sąrašai, kadrų ruošimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo dokumentai, etatų sąrašai, buhalterijos dokumentai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2009 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1953–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kelių pasų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti sąjunginės ir respublikinės reikšmės kelių pasai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kelių numeraciją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 249 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1949–1964 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo komiteto, TSRS susisiekimo ministerijos, TSRS gynybos ministerijos tvarkomieji dokumentai, ministerijos įsakymai veiklos klausimais, mobilizacijos, perėjimo iš taikos į karo metą, gyventojų evakuacijos ir kiti planai, gyventojų ir krovinių pervežimo organizavimo nuostatai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, TSRS vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbusių kelių statybose, sąrašai, darbuotojų leidimai dirbti su slaptais dokumentais, slaptų dokumentų naikinimo aktai, autotransporto įmonių karinių kolonų mobilizaciniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 137 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 39, l. 236.

[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 193.

[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 55, l. 66.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1568, l. 61.

[5] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-04-20, Nr. 11, psl. 387.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:39