O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 167 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS–NAUGARDUKO GYDYTOJŲ RŪMŲ FONDĄ NR. 167

2006-04-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus–Naugarduko gydytojų rūmai (Wileńsko–Nowogródzka Izba Lekarska)  (1925-12-30–1939-12-13)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus–Naugarduko gydytojų rūmai įsteigti Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro 1925-12-20 potvarkiu, įsigaliojusiu 1925-12-30. Rūmų veiklos teritorija buvo Vilniaus ir Naugarduko vaivadijos.[1]

Rūmus valdė taryba, valdyba, veikė revizijos komisija, drausmės teismas. Rūmų veiklą prižiūrėjo Vyriausieji gydytojų rūmai ir vidaus reikalų ministras, nuo 1934 m. - socialinės rūpybos ministras.

Rūmų veiklą reglamentavo 1921-12-02 Įstatymas apie gydytojų rūmų santvarką ir veiklos sritį, 1934-03-15 Įstatymas apie gydytojų rūmus. [2]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Vilniaus–Naugarduko gydytojų rūmus 1939-12-13 uždarė.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus–Naugarduko gydytojų rūmai buvo gydytojų profesinės savivaldos institucija. Rūmai bendradarbiavo su valstybinėmis bei savivaldos įstaigomis, reiškė nuomonę sveikatos apsaugos, medicinos praktikos priežiūros klausimais; prižiūrėjo gydytojų profesinę etiką, veiklos sąžiningumą; gynė gydytojų interesus, steigė draudimo, savišalpos įstaigas; rėmė mokslo institucijas; sprendė gydytojų drausmės bylas, ginčus tarp gydytojų bei tarp gydytojų ir pacientų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus–Naugarduko gydytojų rūmų fondo dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949-11-18 buvo įrašyti Vilniaus–Naugarduko gydytojų rūmų 275 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-09-02 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 62 apskaitos vienetai.

1966 m.,1967 m., 1978 m. į apyrašą papildomai įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 167 yra 1 apyrašas, 126 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti gydytojų savišalpos draugijos įstatai; Vilniaus–Naugarduko gydytojų rūmų tarybos, valdybos, revizijos komisijos, gydytojų savišalpos draugijos posėdžių protokolai; rūmų likvidavimo protokolas; įstatymo dėl sveikatos apsaugos tarnybos valsčiuose organizavimo projektas; veiklos, finansų ataskaitos; konkursų gydytojų pareigoms užimti dokumentai; susirašinėjimo medicinos pagalbos teikimo, teisės gydytojams verstis medicinos praktika suteikimo, drausmės, narių priėmimo, registracijos klausimais dokumentai; gydytojų sąrašai, drausmės bylos; prašymai priimti į gydytojų rūmų narius, sumažinti mokesčius, suteikti pašalpą; gydytojų rūmų, savišalpos kasos narių registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą. Registracijos kortelės, drausmės bylos susistemintos abėcėlės tvarka pagal gydytojų pavardes.

Iš viso fondo Nr. 167 apyraše Nr. 1 įrašyti 126 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1925, Nr. 129-931.
[2] DU RP, 1921, Nr. 105–763, 1934, Nr. 31-275.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 401, ap. 2, b. 218, l. 8.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:20