O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 380 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDAUS REIKALŲ MINSTERIJOS SVEIKATOS DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 380

2009-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Sveikatos komisija prie Lietuvos Tarybos (1918-04-28–1918-07-10)

Sveikatos komisija prie Lietuvos Valstybės Tarybos (1918-07-11–1918-11-11)

Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentas (1918-11-12–1940-07-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Sveikatos komisija prie Lietuvos Tarybos buvo įsteigta 1918-04-28, vadovaujantis Lietuvos Tarybos 1918-04-27 posėdžio nutarimu.[1] Sveikatos komisijos veiklą prižiūrėjo Lietuvos Tarybos prezidiumas.[2]

Lietuvos Tarybą 1918-07-11 pavadinus Lietuvos Valstybės Taryba,[3] Sveikatos komisija prie Lietuvos Tarybos buvo pavadinta Sveikatos komisija prie Lietuvos Valstybės Tarybos.

Sveikatos komisija nuo 1918-11-12 buvo priskirta Vidaus reikalų ministerijai ir pavadinta Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentu.[4]

Sveikatos departamentas savo veikloje vadovavosi Rusijos imperijos 1905 m. Medicinos statutu su atatinkamomis pataisomis, 1921-01-19 Medicinos praktikos teisių Lietuvoje įstatymu,[5] 1931-08-07 Svaigiųjų vaistų įstatymu,[6]1932-06-02 Gydytojų praktikai atlikti taisyklėmis,[7] kitais teisės aktais, jų papildymais, instrukcijomis bei taisyklėmis.

Vadovaujantis 1940-07-20 Sveikatos ir socialinės apsaugos įvedamuoju įstatymu, Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentas 1940-07-15 baigė veiklą.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Sveikatos komisija, vėliau Sveikatos departamentas tvarkė visus sveikatos apsaugos, sanitarijos, higienos ir farmacijos reikalus Lietuvoje. Departamentas savo uždavinius įgyvendino per apskričių gydytojus, ligonines, vaistines.

Departamentas koordinavo ir kontroliavo privačių ir valstybinių medicinos įstaigų veiklą, išduodavo leidimus verstis gydytojo praktika, steigti privačias gydyklas, organizavo šviečiamąjį ir profilaktinį darbą sveikatos apsaugos, sanitarijos ir higienos klausimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1948-02-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos perėmė Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento 905 neaprašytas bylas ir 6 kg pabirų.

1949 m., sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudaryti apyrašai: Nr. 1, į kurį įrašyti 289 apskaitos vienetai, Nr. 2 – 861 ir Nr. 3 – 271 apskaitos vienetas.

1951-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento 638 neaprašytas  bylas ir 1471 bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 1. Archyve šis apyrašas peršifruotas į Nr. 4.

1952 m., tvarkant neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyti 443 apskaitos vienetai.

1961 m., sutvarkius likusius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 6, į kurį įrašyti 193 apskaitos vienetai.

1961 m. fonde buvo 6 apyrašai, 3632 apskaitos vienetai.

1965 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 buvo įrašyta 1, apyrašą Nr. 5 – 203 apskaitos vienetai. Buvo atrinkta naikinti 33 saugojimo vienetai ir 1 kg pabirų.

1966 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos perėmė 44 Sveikatos departamento bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 3.

1969 m. atrinkta naikinti 78 apskaitos vienetai.

1970 m. fondas buvo pertvarkytas. Po fondo pertvarkymo buvo sudaryti ir 1971-12-02 į apskaitos dokumentus įrašyti 5 apyrašai, 4044 apskaitos vienetai.

1988 m. iš apyrašo Nr. 2 išbraukti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 380 yra 5 apyrašai, 4041 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Fonde yra personalo bylų, baigtų 1941– 1944 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kovos su užkrečiamomis ligomis įstatymų projektai, departamento direktoriaus įsakymai, aplinkraščiai, nurodymai, Sveikatos departamento, ligoninių, gydomosios gimnastikos kursų, „Krikščioniškosios meilės“ draugijos ir kt. statutai, ligoninių įstatai, apskričių akušerių ir ligoninių slaugių darbo, vaistų įvežimo iš užsienio, mokyklų sanitarinės priežiūros, mokinių sveikatos tikrinimo ir kt. taisyklės,

departamento medicinos tarybos, apskričių sanitarinių komisijų posėdžių, teismo ekspertizės, medicinos kursų egzaminų komisijų, ligoninių revizijų protokolai, ligoninių, apskričių gydytojų, akušerių veiklos ataskaitos, žinios apie infekcines ligas 1930–1940 m., šiltinės ir choleros epidemijos plitimą, sergančius trachoma, tuberkulioze, statistinės žinios apie ligas, gimimus bei mirimus, ligonines, ligonius, medicinos personalą Lietuvoje,

1921–1929 m. sanitarinio švietimo, 1927 m. gyventojų sveikatos būklės apžvalgos, Tarptautinių sanitarinės konferencijos 1935 m., raupų asociacijos IV konferencijos, apskričių ir sveikatos punktų, ligoninių vedėjų suvažiavimų medžiaga,

susirašinėjimo sanitarijos, gydymo, kovos su epidemijų plitimu, vakcinacijos, medicinos seserų ir akušerių kursų steigimo, kvalifikacinių egzaminų gydytojams organizavimo, ligoninių statybos, ambulatorijų steigimo, kitais ūkio, personalo ir veiklos klausimais dokumentai, Valstybinio higienos instituto, apskričių gydytojų įstaigų, ligoninių, ambulatorijų, vaistų sandėlių veiklos stebėjimo, viešbučių, restoranų, maisto produktų parduotuvių, mokyklų ir kitų įstaigų bei įmonių sanitarinės būklės tikrinimo bylos, gydytojų prašymai bei leidimai verstis medicinos praktika, valsčių valdybų prašymai skirti gydytojus,

ligonių gydymosi ligoninėse, rentgeno ir kvarco spinduliais tarifai, ligoninių, ambulatorijų, labdaros draugijų, ligoninių skolininkų sąrašai, finansų dokumentai.    

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1976 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Tarnautojų ir medicinos personalo asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos departamento tarnautojų, gydytojų, dantų gydytojų, felčerių, akušerių, medicinos seserų, Kauno valstybinės ligoninės, Valstybinės psichiatrijos ligoninės, Valstybinio higienos instituto, Analitinės ambulatorijos ir džiovininkų sanatorijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal profesijas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1280 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Maisto pramonės įmonių sanitarinės būklės stebėjimo ir medicinos personalo asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos vaisvandenių, mineralinių vandenų, alaus daryklų, pilstymo cechų, varyklų, sandėlių sanitarinės būklės stebėjimo bei medicinos personalo asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: įmonių stebėjimo bylos pagal įmonių savininkų pavardes abėcėlės tvarka, medicinos darbuotojų – pagal profesijas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 319  apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų aprašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro, Sveikatos departamento direktoriaus, apskričių sveikatos įstaigų vadovų įsakymai personalo klausimais, gydytojų, felčerių, akušerių ir kitų medicinos darbuotojų ir sveikatos įstaigų tarnautojų sąrašai, medicinos darbuotojų darbo pažymėjimai, liudijimai, įgaliojimai, medicinos darbuotojų prašymai įdarbinti, departamento, apskričių sveikatos įstaigų, vaistų sandėlio  tarnautojų algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į aprašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 198 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmenų psichinės būklės patikrinimo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos asmenų psichinės būklės patikrinimo bylos ir susirašinėjimo piliečių psichinės sveikatos būklės nustatymo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 368 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 22, l. 54, F. 380, ap. 1, b. 2, l. 1.
[2] LCVA. F. 380, ap. 1, b. 1, l. 27.
[3] LCVA. F.1014, ap.1, b.14, l.151.
[4] LCVA. F. 380, ap. 1, b. 6, l. 167. F. 377, ap. 7, b. 1, l. 3.
[5] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1921 m., Nr. 55–532.
[6] V.Ž., 1931 m., Nr.362–2471.
[7] V.Ž., 1932 m., Nr. 384–2650.
[8] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 126.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:21