O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-415 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS SVEIKATOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. R-415

2007-06-    Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

 Zarasų apskrities gydytojo įstaiga (1941 m.–1941-10-12)

Zarasų apskrities sveikatos valdyba (Kreisgesundheitsverwaltung in Zarasai) (1941-10-13–1942-09-27)

Zarasų apskrities valstybinė sveikatos įstaiga (Staatliches Kreisgesundheitsamt in Zarasai) (1942-09-28–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. buvo paskirtas Zarasų apskrities gydytojas ir pradėjo veikti Zarasų apskrities gydytojo įstaiga, nenustatyta.

Vadovaujantis 1941-10-13 Sveikatos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu[1] apskričių gydytojų įstaigos pavadintos apskričių sveikatos valdybomis. Zarasų apskrities gydytojo įstaiga pavadinta Zarasų apskrities sveikatos valdyba ir buvo pavaldi Panevėžio apygardos komisarui ir Vyriausiajai sveikatos valdybai.

Pagal 1942-09-28 Sveikatos reikalams Lietuvos generalinėje srityje tvarkyti nuostatus[2] apskričių sveikatos valdybos pavadintos apskričių valstybinėmis sveikatos įstaigomis. Zarasų apskrities sveikatos valdyba pavadinta Zarasų apskrities valstybine sveikatos įstaiga ir buvo pavaldi Zarasų apskrities viršininkui ir Vyriausiajai sveikatos valdybai.

Tiksli data, kada 1944 m. Zarasų apskrities valstybinė sveikatos įstaiga baigė veiklą, nenustatyta. Zarasų apskrities valstybinė sveikatos įstaigos veiklos datos nurodytos pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Zarasų apskrities gydytojo įstaiga, Zarasų apskrities sveikatos valdyba, Zarasų apskrities valstybinė sveikatos įstaiga organizavo ir vadovavo sveikatos apsaugai apskrityje. Rūpinosi gydymo ir sanitarijos bei higienos būkle gydymo, mokymo ir prekybos įstaigose, kontroliavo privalomų sanitarijos reikalavimų laikymąsi, gydytojų bei kitų medicinos darbuotojų registracija, prižiūrėjo tuberkuliozės, venerinių ir kitų infekcinių bei epideminių ligų gydymą ir profilaktiką.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Zarasų apskrities valstybinės sveikatos įstaigos dokumentus 1967-11-01 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo. Buvo perimta 41 byla, įrašyta apyraše Nr. 1.

1969 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Zarasų apskrities sveikatos valdyba.

1972-10-26 fondas pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, pakeistas bylų sisteminimas, sudaryta bylų šifrų pasikeitimo lentelė, papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas). Sudarytame apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 42 apskaitos vienetai. Dokumentų pertvarkymo akto nėra.

2007 m. fondas pavadintas „Zarasų apskrities valstybinė sveikatos įstaiga“.

Iš viso fonde Nr. R-415 yra 1 apyrašas, 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Zarasų apskrities gydytojo 1940 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro Kaune, Pirmojo ir vidaus reikalų generalinio tarėjo, Vyriausiosios sveikatos valdybos tvarkomieji dokumentai, apskrities gydytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Zarasų apskrities vaistinių ir gydymo įstaigų veiklos bei sanitarinės būklės patikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, žinios apie apskrityje veikiančias gydymo įstaigas ir vaistines, mokyklų, pirčių, viešbučių sanitarinę būklę bei užkrečiamų ligų paplitimą apskrityje, apskrities gydymo ir sanitarijos įstaigų etatų sąrašai, pajamų ir išlaidų sąmatos, apyskaitos bei tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, asmens sąskaitos, pažymėjimai gauti papildomų maisto produktų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-627, ap. 1, b. 16, l. 9; ap. 3, b. 398, l. 3.
[2] LCVA. F. R-627, ap. 1, b. 15, l. 10.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:22