O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-417 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS SVEIKATOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. R-417

2007-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių apskrities gydytojo įstaiga (1941 m. birželio mėn.–1941-10-12)

Telšių apskrities sveikatos valdyba (Kreisgesundheitsverwaltung in Telchiai) (1941-10-13–1942-09-27)

Telšių apskrities valstybinė sveikatos įstaiga (Staatliches Kreisgesundheitsamt in Telchiai) (1942-09-28–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. buvo paskirtas Telšių apskrities gydytojas ir pradėjo veikti Telšių apskrities gydytojo įstaiga, nenustatyta.

Vadovaujantis 1941-10-13 Sveikatos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu[1] apskričių gydytojų įstaigos pavadintos apskričių sveikatos valdybomis. Telšių apskrities gydytojo įstaiga pavadinta Telšių apskrities sveikatos valdyba ir buvo pavaldi Šiaulių apygardos komisarui ir Vyriausiajai sveikatos valdybai.

Pagal 1942-09-28 Sveikatos reikalams Lietuvos generalinėje srityje tvarkyti nuostatus[2] apskričių sveikatos valdybos pavadintos apskričių valstybinėmis sveikatos įstaigomis. Telšių apskrities sveikatos valdyba pavadinta Telšių apskrities valstybine sveikatos įstaiga ir buvo pavaldi Telšių apskrities viršininkui bei Vyriausiajai sveikatos valdybai.

Tiksli data, kada 1944 m. Telšių apskrities valstybinė sveikatos įstaiga baigė veiklą, nenustatyta. Telšių apskrities valstybinė sveikatos įstaigos veiklos datos nurodytos pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Telšių apskrities gydytojo įstaiga, Telšių apskrities sveikatos valdyba, Telšių apskrities valstybinė sveikatos įstaiga organizavo ir vadovavo sveikatos apsaugai apskrityje. Rūpinosi gydymo ir sanitarijos bei higienos būkle gydymo, mokymo ir prekybos įstaigose, kontroliavo privalomų sanitarijos reikalavimų laikymąsi, gydytojų bei kitų medicinos darbuotojų registracija, prižiūrėjo tuberkuliozės, venerinių ir kitų infekcinių bei epideminių ligų gydymą ir profilaktiką.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-12-12 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo 145 Telšių apskrities sveikatos valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2007 m. fondas pavadintas „Telšių apskrities valstybinė sveikatos įstaiga“.

Iš viso fonde Nr. R-417 yra 1 apyrašas, 145 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Tarnautojų asmens bylose yra 1940 m. ir 1944–1948 m. dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios sveikatos valdybos, Telšių apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai, apskrities gydytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, nusižengimų sanitarijos reikalavimams protokolai, žinios apie gydymo įstaigas, paplitusiais užkrečiamas ligas, sanitarinę būklę apskrityje, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, gydymo įstaigų išlaidų ir sunaudotų medikamentų apyskaitos, ambulatorinių ligonių registracijos knygos, valdybos ir pavaldžių įstaigų etatų sąrašai, darbuotojų algų išmokėjimo lapai, gydytojų ir kitų medicinos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 145 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-627, ap. 1, b. 16, l. 9; ap. 3, b. 398, l. 3.
[2] LCVA. F. R-627, ap. 1, b. 15, l. 10.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:23