O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-627 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS SVEIKATOS VALDYBOS FONDĄ NR. R-627

2007-06-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Sveikatos ministerija (1941-06-28–1941-08-31)

Sveikatos valdyba prie Vidaus reikalų vadybos (1941-09-01–1941-10-12)

Vyriausioji sveikatos valdyba (Hauptgesundbeitsverwaltung) (1941-10-13–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 1941-06-28 nutarimu buvo panaikintas Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatas ir įsteigta Sveikatos ministerija.[1]

Pirmojo ir vidaus reikalų generalinio tarėjo 1941-09-01 nutarimu Sveikatos ministerija panaikinta ir įsteigta Sveikatos valdyba prie Vidaus reikalų vadybos.[2]

Sveikatos valdyba prie Vidaus reikalų vadybos 1941-10-13 pavadinta Vyriausiąja sveikatos valdyba. Savo veikloje vadovavosi 1941-10-13 Sveikatos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu.[3] Nuo 1942-09-28 veikloje vadovavosi Sveikatos reikalams Lietuvos generalinėje srityje tvarkyti nuostatais.[4]

Tiksli data, kada 1944 m. Vyriausioji sveikatos valdyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Sveikatos valdyba prie Vidaus reikalų vadybos, Vyriausioji sveikatos valdyba organizavo ir vadovavo sveikatos apsaugai Lietuvoje. Valdybai buvo pavaldžios apskričių ir miestų sveikatos valdybos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1948-02-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos perėmė Vyriausiosios sveikatos valdybos 797 neaprašytas bylas ir 76 kg dokumentų.

1948-11-10 dokumentai sutvarkyti, sudarytas Vyriausiosios sveikatos valdybos fondo Nr. R-627 apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyta 1401 byla. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1957 m. archyvas iš Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos perėmė 35 Vyriausiosios sveikatos valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 3.

1959 m. archyvas iš Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos perėmė netvarkytus fondo Nr. R-627 dokumentus. Dokumentų perdavimo akto nėra. Dokumentai sutvarkyti, sudaryti ir į apyrašą Nr. 1 įrašyti 387 apskaitos vienetai.

1964 m. archyve rasti 85 kg Vyriausiosios sveikatos valdybos netvarkytų dokumentų. 1965-03-23 dokumentai sutvarkyti: į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 291, į apyrašą Nr. 3 - 343 bylos.

1965-1970 m. į apyrašus papildomai įrašyti 29 apskaitos vienetai.

1977-03-10 archyvas iš Trakų centrinės ligoninės perėmė 1941-1944 m. 1 Trakų apskrities ligoninės bylą, kuri papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 2.

1980-08-25 nurašytos nuo 1973 m. nerastos 6 bylos.

1995 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-627 yra 3 apyrašai, 2481 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra 1940–1941 m. Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Vyriausiosios sveikatos valdybos statutas, nuostatai, valdybos įsakymai veiklos ir personalo klausimais, medicinos įstaigų įsakymai personalo klausimais, priešepideminės tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, sveikatos apsaugos įstaigų veiklos stebėjimo bylos, statistinės žinios apie užkrečiamas ligas, etatų, žydų gydytojų turto, pirčių sąrašai, sveikatos apsaugos įstaigų tarnautojų sąrašai ir asmens bylos, įstaigų, įmonių, šulinių sanitarinių patikrinimų aktai ir pažymos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas.

Sudaryta geografinė - dalykinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 388 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti įsakymai personalo klausimais, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, medicinos darbuotojų asmens bylos, anketos, sąrašai, prašymai išduoti leidimus verstis gydytojo praktika.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1695 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Administracijos, Medicinos, Sanitarijos, Farmacijos departamentų ir Sveikatos rūmų dokumentai: Rytų krašto Reicho komisaro, Generalinio komisaro Kaune, pirmojo ir vidaus reikalų generalinio tarėjo, Vyriausios sveikatos valdybos tvarkomieji dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, apskričių ir miestų gydytojų suvažiavimų dokumentai, žinios apie užkrečiamas ligas, laboratorinius tyrimus, operacijas, susirgimus, medicinos personalą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, vyriausios sveikatos valdybos ir pavaldžių įstaigų etatų sąrašai, medicinos įstaigų turto surašymo, perėmimo ir įkainavimo aktai, teismo medicinos ekspertų lavonų apžiūrėjimo ir skrodimo protokolai, įstaigų, įmonių ir šulinių sanitarinių patikrinimų lapai, medicinos mokyklų ir kursų programos, planai, egzaminų tvarkaraščiai, finansinės apyskaitos, išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijos struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 398 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-627, ap. 1, b. 324, l. 14.
[2] LCVA. F. R-627, ap. 1, b. 324, l. 1.
[3] LCVA. F. R-627, ap. 1, b. 16, l. 9; ap. 3, b. 398, l. 3.
[4] LCVA. F. R-627, ap. 1, b. 15, l. 10.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS SVEIKATOS VALDYBOS FONDO NR. R-627 PAPILDYMĄ

2022-05-11 Nr. SA-64

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vyriausiosios sveikatos valdybos fondą Nr. R-627 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-06-06 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-144.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2022-02-28 Dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. GF-6 iš Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo perėmė 19 sąlyginių vienetų Panevėžio apskrities gydytojo neaprašytų dokumentų.

2022 m. balandžio mėn. dokumentai sutvarkyti ir įrašyti Vyriausiosios sveikatos valdybos fondą Nr. R-627: sudaryta ir į fondo Nr. R-627 apyrašo Nr. 3 tęsinį įrašyta 19 apskaitos vienetų (bylos Nr. 399–417). Bylos nepertvarkytos, paliktos tokios, kokios buvo perduotos archyvui.

Iš viso fonde Nr. R-627 yra 3 apyrašai, 2500 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Panevėžio apskrities gydytojo 1924–1925 m. veiklos dokumentų, Panevėžio apskrities vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus 1940–1941 m., 1944 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Generalinio komisaro Kaune, Vyriausiosios sveikatos valdybos, Panevėžio apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai, Panevėžio apskrities gydytojo susirašinėjimo veiklos, finansų ir personalo klausimais dokumentai, belaisvių sąrašai, ambulatorijų darbo apyskaitos, išsiųstų ir gautų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 19 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1925 m., 1941–1944 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 3 įrašyta 417 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1925 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-05-16 09:05