O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-64 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO VYKDOMOJO KOMITETO SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-64

2007-06-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos skyrius (1940 m. birželio mėn.–1940-10-27)

Laikinasis Vilniaus miesto sveikatos skyrius (1940-10-28–1941-01-19)

Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius (1941-01-20–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio mėn. okupavus Lietuvą, Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos skyrius tęsė veiklą.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-28 nutarimu Nr. 279 „Dėl pirmaeilių miestų ir apskričių laikinųjų sveikatos skyrių įsteigimo“ miestų gydytojų įstaigos buvo sujungtos su miestų savivaldybių sveikatos skyriais ir pavadintos laikinaisiais miesto sveikatos skyriais.[1] Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos skyrius pavadintas Laikinuoju Vilniaus miesto sveikatos skyriumi.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1941-01-20 įsakymu Nr. 10 Vilniaus miesto sveikatos skyrius pavadintas Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriumi.[2]

Sveikatos apsaugos skyrius buvo pavaldus Vilniaus miesto vykdomajam komitetui ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.

1941 m. birželio mėn., prasidėjus Vokietijos – Sovietų Sąjungos karui, Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus veikla nutrūko.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vykdomojo komiteto sveikatos apsaugos skyrius organizavo ir vadovavo sveikatos apsaugai Vilniaus mieste. Kontroliavo dalį miesto ligoninių, poliklinikų, vaikų ir moterų konsultacijų, vaikų namų, lopšelių ir kitas sveikatos apsaugos sistemos įstaigas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus dokumentai sutvarkyti 1965-10-20. Sudaryti fondo Nr. R-64 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 449 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Iš viso fonde Nr. R-64 yra 2 apyrašai, 449 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sveikatos apsaugos skyriaus ir pavaldžių įstaigų tarnautojų algų lapai, žinių lapai ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 426 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai personalo klausimais, sveikatos apsaugos skyriaus ir pavaldžių įstaigų tarnautojų algų lapai, sąrašai, prašymai priimti į darbą, biudžetai, sveikatos apsaugos įstaigų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 2, l. 174.
[2] LCVA. F. R-769, ap. 3, b. 140, l. 8.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:19