O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-769 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-769

2007-06-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerija (1940-06-17–1940-08-25)

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn.; 1944-07-15–1946-03-24)

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija (1946-03-25–1989 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-06-17 aktu paskirtas Sveikatos ministras.

Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-06-27 aktu Sveikatos ministerija nuo 1940-06-17 pavadinta Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerija.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas sveikatos apsaugos liaudies komisaras.[2] Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerija buvo pavadinta Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatu.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato veiklą nutraukė prasidėjęs karas.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1944-07-15 įsakymu Nr. 1 Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatas atkūrė veiklą.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministeriją.[4]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija buvo sąjunginė - respublikinė ministerija ir buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS sveikatos apsaugos ministerijai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatas, Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija organizavo ir vadovavo sveikatos apsaugai respublikoje, vadovavo ir kontroliavo miestų ir rajonų sveikatos apsaugos skyrių, gydymo ir sanitarijos įstaigų, mokymo ir mokslo tyrimo institutų bei įmonių veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1948-02-27 perėmė iš Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos 107 neaprašytas Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato bylas ir 44 kg dokumentų.

1953 m. fonde Nr. R-769 buvo 2 apyrašai, 61 apskaitos vienetas. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1960 m. fondas Nr. R-769 pertvarkytas. Į fondą Nr. R-769 perkeltos bylos iš pertvarkomo fondo Nr. R-1315. Sudaryti 3 apyrašai, kuriuose įrašyta 961 byla.

Archyvo apskaitos duomenimis 1961 m. fonde buvo 971 apskaitos vienetas: apyraše Nr. 1 įrašyta 11, apyraše Nr. 2 - 738, apyraše Nr. 3 - 222 apskaitos vienetai.

1965 m. ir 1966 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos rastos 54 bylos.

Archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1975-04-01 apyrašas Nr. 1 buvo panaikintas: 8 apskaitos vienetai perkelti į fondus Nr. R-627 ir Nr. R-1162, o nerastos 3 bylos buvo išbrauktos iš apskaitos dokumentų.

Sutvarkius rastus netvarkytus dokumentus 1988 m. ir 1994 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998-12-07 ir 2000-10-19 perėmė 8981 apskaitos vienetą, įrašytą apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-769 yra 3 apyrašai, 10116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra 1939–1940 m. sveikatos apsaugos ministerijos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ministerijos skyrių, valdybų ir inspekcijų dokumentai:

TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, medicinos įstaigų nuostatai, ministro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, potvarkiai, aplinkraščiai, Kolegijos, Mokslinės tarybos posėdžių protokolai, nutarimai, mokslinio tiriamojo darbo, skyrių ir sveikatos apsaugos įstaigų metų darbo planai bei ataskaitos, mokslinių darbų anotacijos ir autoreferatai, medicinos darbuotojų suvažiavimų, pasitarimų dokumentai, medicinos darbuotojų tobulinimosi kursų ir mokslinės medicinos draugijos dokumentai, epideminių susirgimų, gimdymo pagalbos bei dezinfekcinio darbo konjunktūrinės apžvalgos, kūdikių mirtingumo analizės, gimdymų ligos istorijos (mirties atvejai), susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kapitalinės statybos dokumentai ir tituliniai sąrašai, žinios apie medicinos darbuotojų tarifikaciją, mokslo įstaigų specialistų ruošimo apyskaitos, etatų, medicinos darbuotojų ir apdovanotų vyriausybiniais apdovanojimais medicinos darbuotojų sąrašai, profsąjungos komiteto, finansų, buhalterijos ir juriskonsulto dokumentai,gydymo įstaigų patikrinimo aktai, piliečių skundai, pareiškimai ir jų patikrinimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 8981 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti medicinos darbuotojų registracijos anketos ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 792 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, įsakymai veiklos ir personalo klausimais, apskričių ir miestų sveikatos apsaugos skyrių įsakymai veiklos klausimais, darbo ir finansiniai planai, susirašinėjimo veiklos, finansų ir personalo klausimais dokumentai, komisariato ir sveikatos apsaugos įstaigų etatai, tarnautojų algų išmokėjimo lapai, pajamų išlaidų sąmatos, ligonių anketos, pranešimai apie susirgimus užkrečiamomis ligomis, žinios apie medicinos kadrų paskirstymą, medicinos darbuotojų sąrašai ir prašymai darbui gauti, asmenų prašymai dėl nemokamo sanatorinio gydymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose –pagal dokumentų svarbumą bei komisariato struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 343 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 98, 202.
[2] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 14.
[3] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 1, l. 1.
[4] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:25