O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1522 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ INSPEKTORIŲ FONDĄ NR. 1522

2006-09-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Biržų apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-06-01–1919-08-31)

Biržų-Pasvalio apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-09-01–1921-12-14)

 

1. Biržų-Pasvalio apskrities I rajono pradedamųjų mokyklų instruktorius (1921-11-15–1922-12-31)

2. Biržų-Pasvalio apskrities II rajono pradedamųjų mokyklų instruktorius (1921-11-15–1922-12-31)

 

1. Biržų-Pasvalio apskrities I rajono pradžios mokyklų inspektorius (1923-01-01–1924-12-31)

2. Biržų-Pasvalio apskrities II rajono pradžios mokyklų inspektorius (1923-01-01–1924-12-31)

 

1. Biržų apskrities I rajono pradžios mokyklų inspektorius (1925 m. sausis–1938-12-31)

2. Biržų apskrities II rajono pradžios mokyklų inspektorius (1925 m. sausis–1938-12-31)

 

Biržų apskrities pradžios mokyklų inspekcija (1939-01-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1919-06-10 įsakymu Nr. 54 nuo 1919-06-01 paskirtas Biržų apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius.[1].

Vidaus reikalų ministro 1919-07-09 įsakymu Nr. 224 Biržų ir Joniškėlio apskritys buvo sujungtos ir sudaryta nauja Biržų-Pasvalio apskritis. Apskrities centras iš Biržų perkeltas į Pasvalio miestą.[2]

Švietimo ministro 1919-09-04 įsakymu Nr. 197 nuo 1919-09-01 paskirtas Biržų-Pasvalio apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius.[3]

Švietimo ministro 1921-12-16 įsakymu Nr. 97 Biržų-Pasvalio apskrities pradžios mokyklos nuo 1921-11-15 padalintos į du švietimo rajonus ir paskirtas II rajono pradedamųjų mokyklų instruktorius.[4]

Švietimo ministro 1922-12-15 įsakymu Nr. 27 pradedamųjų mokyklų instruktoriaus pareigybė panaikinta ir nuo 1923-01-01 įsteigta pradžios mokyklų inspektoriaus pareigybė.[5]

Švietimo ministro 1923-01-02 įsakymu Nr.1 nuo 1923-01-01 paskirti Biržų-Pasvalio apskrities I ir II rajonų pradžios mokyklų inspektoriai.[6]

1925 m. sausio mėn. Biržų-Pasvalio apskritis pavadinta Biržų apskritimi. Apskrities centras iš Pasvalio perkeltas į Biržų miestą.[7] Biržų apskrities švietimo rajonai liko nepakeisti.[8]

Pradžios mokyklų inspektoriaus veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai[9], kiti teisės aktai.

Pradžios mokyklų inspekcijų raštinei tvarkyti taisyklėse[10] nurodyta, kad apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus įstaiga nuo 1939-01-01 pavadinta pradžios mokyklų inspekcija.

Švietimo liaudies komisaro 1941-01-08 raštu Biržų apskrities pradžios mokyklų inspekcija nuo 1941-01-01 tapo pavaldi Biržų apskrities vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriui.[11]

Tikslios datos, kada 1941 m. Biržų apskrities pradžios mokyklų inspekcija buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Apskrities pradžios mokyklų inspektorius, apskrities pradžios mokyklų inspekcija prižiūrėjo ir kontroliavo jam priklausančio švietimo rajono pradžios mokyklų ir jų mokytojų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė archyvui 294 Biržų apskrities pradžios mokyklų inspekcijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė archyvui 9 Biržų apskrities liaudies švietimo skyriaus bylas. Bylos sutvarkytos ir 1994-05-11 įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1522 yra 2 apyrašai, 304 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų protokolai, mokyklų metų veiklos apyskaitos; statistinės žinios apie mokyklų mokytojų ir mokinių skaičių; susirašinėjimo mokyklų steigimo, statymo, likvidavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; mokytojų, mokinių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Mokytojų tarnybos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokytojų tarnybos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokytojų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 8, b. 1, l. 11.
[2] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 5 a.p.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 1, l. 17.
[4] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 27, l. 58 a. p.
[5] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[6] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[7] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 6 a.p.
[8] LCVA, F. 391, ap. 3, b. 672, l. 239.
[9] Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.
[10] LCVA, F. 841, ap. 1, b. 70, l. 209-215.
[11] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 288, l. 3.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:49