O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1579 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ INSPEKTORIŲ FONDĄ NR. 1579

2006-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Kaišiadorių apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-03-20–1920 m. rugpjūčio mėn.)

Trakų apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius (1920 m. rugpjūčio mėn.–1922-12-31)

Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektorius (1923-01-01–1928-10-09)

1. Trakų apskrities I rajono pradedamųjų mokyklų inspektorius (1928-10-10–1938-12-31)

2. Trakų apskrities II rajono pradedamųjų mokyklų inspektorius (1928-10-10–1938-12-31)

Trakų apskrities pradžios mokyklų inspekcija (1939-01-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1919-03-25 įsakymu Nr. 117 nuo 1919-03-20 paskirtas Kaišiadorių apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius.[1]

1920 m. rugpjūčio mėn. apskrities savivaldybė ir kitos apskrities įstaigos buvo perkeltos į Trakus.[2]

Švietimo ministro 1922-12-15 įsakymu Nr. 27 pradedamųjų mokyklų instruktoriaus pareigybė panaikinta ir nuo 1923-01-01 įsteigta pradžios mokyklų inspektoriaus pareigybė.[3]

Švietimo ministro 1923-01-02 įsakymu Nr. 1 nuo 1923-01-01 paskirtas Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektorius.[4]

Švietimo ministro 1928-10-06 įsakymu Nr. 243 Trakų apskrities pradžios mokyklos nuo 1928-10-10 padalintos į du švietimo rajonus ir paskirtas II rajono pradžios mokyklų inspektorius.[5]

Pradžios mokyklų inspektoriaus veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai,[6] kiti teisės aktai.

Pradžios mokyklų inspekcijų raštinei tvarkyti taisyklėse[7] nurodyta, kad apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus įstaiga nuo 1939-01-01 pavadinta pradžios mokyklų inspekcija.

Švietimo liaudies komisaro 1941-01-08 raštu Trakų apskrities pradžios mokyklų inspekcija nuo 1941-01-01 buvo pavaldi Trakų apskrities vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriui.[8]

Tikslios datos, kada 1941 m. Trakų apskrities pradžios mokyklų inspekcija buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Apskrities pradžios mokyklų inspektorius, apskrities pradžios mokyklų inspekcija prižiūrėjo ir kontroliavo jam priklausančio švietimo rajono pradžios mokyklų ir jų mokytojų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1961 m. fonde Nr. 1579 buvo 1 apyrašas 261 apskaitos vienetas. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1961 m. buvo atrinkti naikinti 44 saugojimo vienetai.

Sutvarkius rastus Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1967 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 perdavė archyvui 544 Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus bylas, įrašytas į apyrašus Nr.2 ir Nr.3: apyraše Nr.2 buvo įrašyta 14, apyraše Nr.3 – 530 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1979-02-19 perdavė archyvui 1 apskaitos vienetą, kuris buvo įrašytas į apyrašą Nr.3.

1994-12-05 papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1999 m. fondas pavadintas „Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektoriai“.

Iš viso fonde Nr. 1579 yra 3 apyrašai, 861 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1950 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra mokytojų 1945–1950 m. asmens dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; tėvų susirinkimų nutarimai; mokyklų konferencijų ir susirinkimų, baigiamųjų egzaminų ir tėvų komitetų posėdžių protokolai; statistinės žinios apie mokyklas, mokytojus ir mokinių skaičių; mokyklų mokslo metų veiklos apyskaitos, Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektorių mokyklų lankymo apyskaitos; susirašinėjimo mokslo, administraciniais, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai; turto perdavimo priėmimo aktai; mokinių, mokykloms skirtų žemės sklypų patikrinimo aktai, nuomos sutartys; mokytojų ir mokinių sąrašai; personalo ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 316 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti mokytojų pasitarimų ir tėvų komitetų posėdžių protokolai; žinios apie pradžios mokykloms skirtus žemės sklypus; mokykloms skirtų žemės sklypų patikrinimo aktai, nuomos sutartys, varžytinių lapai; susirašinėjimo mokslo, administraciniais, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921 m.; 1930–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, pradžios mokyklų sklypų planai.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos mokytojų asmens bylos, susirašinėjimas mokytojų paskyrimo ir atleidimo klausimais dokumentai, mokytojų, norinčių lankyti vasaros kursus, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, mokytojų asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 531 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1950 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokytojų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 8, b. 1, l. 5 a.p.
[2] LCVA, F. 391, ap. 3, b. 10, l. 241.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[4] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18 a. p.
[5] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 121, psl. 46.
[6] Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.
[7] LCVA, F. 841, ap. 1, b. 70, l. 209-215.
[8] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 288, l. 22.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:51