O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1690 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ INSPEKTORIŲ FONDĄ NR. 1690

2006-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-07-01–1922-12-31)

Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspektorius (1923-01-01–1924-11-30)

1. Ukmergės apskrities I rajono pradžios mokyklų inspektorius (1924-12-01–1938-12-31)

2. Ukmergės apskrities II rajono pradžios mokyklų inspektorius (1924-12-01–1938-12-31)

Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspekcija (1939-01-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1919-07-03 įsakymu Nr. 165 nuo 1919-07-01 paskirtas Ukmergės apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius.[1].

Švietimo ministro 1922-12-15 įsakymu Nr. 27 pradedamųjų mokyklų instruktoriaus pareigybė panaikinta ir nuo 1923-01-01 įsteigta pradžios mokyklų inspektoriaus pareigybė.[2]

Švietimo ministro 1923-01-02 įsakymu Nr. 1 nuo 1923-01-01 paskirtas Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspektorius.[3]

Švietimo ministro 1924-12-12 įsakymu Nr. 86 Ukmergės apskrities pradžios mokyklos nuo 1924-12-01 padalintos į du švietimo rajonus ir paskirti du pradžios mokyklų inspektoriai.[4]

Pradžios mokyklų inspektoriaus veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai[5], kiti teisės aktai.

Pradžios mokyklų inspekcijų raštinei tvarkyti taisyklėse[6] nurodyta, kad apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus įstaiga nuo 1939-01-01 pavadinta pradžios mokyklų inspekcija.

Švietimo liaudies komisaro 1941-01-08 raštu Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspekcija nuo 1941-01-01 tapo pavaldi Ukmergės apskrities vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriui.[7]

Tikslios datos, kada 1941 m. Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspekcija buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Apskrities pradžios mokyklų inspektorius, apskrities pradžios mokyklų inspekcija prižiūrėjo ir kontroliavo jam priklausančio švietimo rajono pradžios mokyklų ir jų mokytojų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 perdavė archyvui 161 Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspekcijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1999 m. fondas pavadintas Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspektoriai.

Iš viso fonde Nr. 1690 yra 2 apyrašai, 161 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos vakarinių kursų suaugusiems egzaminų, pradžios mokyklų baigiamųjų egzaminų, tėvų komitetų susirinkimų protokolai; mokyklų metų veiklos apyskaitos; statistinės žinios apie mokyklų mokytojus ir mokinių skaičių, žinios apie pradžios mokykloms skirtus žemės sklypus; Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspektorių mokyklų lankymo apyskaitos; susirašinėjimo mokslo, administraciniais, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai; mokyklų perdavimo aktai, vakarinių kursų suaugusiems klausytojų, mokytojų, mokinių, knygų ir mokymo priemonių sąrašai, mokytojų tarnybos bylos, tarnybos lapai, personalo ir finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sisteminimo tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 140 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokytojų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti; mokytojų pasitarimų, tėvų komitetų susirinkimų protokolai, Vaikų namų statutas; statistinės žinios apie mokyklų mokytojus ir mokinių skaičių, žinios apie pradžios mokykloms skirtus žemės sklypus; Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspektorių mokyklų ir vaikų darželių lankymo apyskaitos; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; Čiobiškio vaikų namų perdavimo aktai; personalo ir finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sisteminimo tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokytojų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 8, b. 1, l. 12 a. p.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[4] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 71, l. 2 a. p.
[5] Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.
[6] LCVA, F. 841, ap. 1, b. 70, l. 209-215.
[7] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 288, l. 22.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:55