O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 173 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MOKYKLŲ APYGARDOS KURATORIJOS IR MOKYKLŲ RAJONŲ INSPEKTORIŲ ĮSTAIGŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 173

2008-01-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija (Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego) (1922-05-16–1939 m.)

2. Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus įstaiga (Inspektorat Szkolny m. Wilna) (1919 m. gruodžio mėn.–1920 m. rugsėjo mėn., [1920 m. spalio mėn.]–1933-09-07)

Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus įstaiga (Inspektorat Szkolny Wileński miejski) (1933-09-08–1938 m.)

Vilniaus miesto mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Vilniuje (Inspektorat Szkolny obwodu miejskiego w Wilnie) (1938–1939 m.)

3. Trakų apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga (Inspektorat Szkolny powiatu Trockiego) (1919 m. liepos mėn.–1920 m. rugsėjo mėn., [1920 m. spalio mėn.]–1921-01-30)

Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga (Inspektor Szkolny powiatu Wileńskiego) (1919 m. liepos mėn.– 1920 m. rugsėjo mėn., [1920 m. spalio mėn.]–1933-09-07)

Mokyklų inspektoriaus įstaiga Vilniuje (Inspektorat Szkolny w Wilnie) (1933-09-08–1936 m.)

Vilniaus mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Vilniuje (Inspektorat Szkolny obwodu Wileńskiego w Wilnie) (1936–1939 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus kraštą prijungus prie Lenkijos Respublikos, jame įsigaliojo Lenkijos Respublikos 1920-06-04 įstatymas apie laikinąją mokyklų valdymo sistemą. Pagal šį įstatymą šalies teritorija buvo padalinta į mokyklų apygardas, kurioms vadovavo kuratoriai.

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1922-05-03 potvarkiu nuo 1922-05-16 įsteigta Vilniaus mokyklų apygarda su kuratoriaus buveine Vilniuje.[1] Apygardą sudarė Vilniaus, Ašmenos, Švenčionių, Trakų, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo, Vileikos apskritys. Nuo 1927-04-01 į Vilniaus mokyklų apygardą įėjo ir Naugarduko vaivadija.[2] Nuo 1932-09-01 Vilniaus mokyklų apygardą sudarė Vilniaus, Naugarduko vaivadijos bei Balstogės vaivadijos Augustavo, Gardino, Suvalkų ir Valkavisko apskritys.[3]

Mokyklų apygardos kuratorių skyrė valstybės vadovas tikybų ir viešojo švietimo ministro siūlymu, jis buvo tiesiogiai pavaldus tikybų ir viešojo švietimo ministrui.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija (kuratoriaus įstaiga) savo veikloje vadovavosi Lenkijos Respublikos 1920-06-04 įstatymu apie laikinąją mokyklų valdymo sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1924-11-22 potvarkiu dėl mokyklų apygardų kuratorijų statuto.[4]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. spalio mėn. kuratorija dar veikė.

2. Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus įstaiga pradėjo veiklą 1919 m. gruodžio mėn.[5] Inspektorius buvo pavaldus Vilniaus apygardos mokyklų inspektoriui.[6] Veikė Vilniaus miesto teritorijoje.

Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduojamos ir kitos Rytų žemių civilinės administracijos įstaigos.[7] Tiksli Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

Atnaujinusi veiklą (tiksli data nenustatyta) Vilniaus miesto mokyklų inspektorius įstaiga buvo pavaldi 1920-10-12 įsteigtam Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentui.[8]

Nuo 1922-05-16 Vilniaus miesto mokyklų inspektorius buvo pavaldus Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriui. 

Įstaigos pavadinimas dokumentuose įvairuoja. Ji taip pat buvo vadinama Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektoriaus įstaiga (Inspektorat Szkół Powszechnych m. Wilna).

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1933-09-08 raštu Nr. II P-6638/33 nustatytas įstaigos pavadinimas – Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus įstaiga.[9]

Nuo 1938 m. įstaiga dokumentuose buvo vadinama Vilniaus miesto mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Vilniuje. Įstaiga veikė iki 1939 m. Tikslios pavadinimo pasikeitimo, veiklos pabaigos datos nenustatytos.

3. Vilniaus ir Trakų apskričių mokyklų inspektorių įstaigos pradėjo veiklą 1919 m. liepos mėn.[10]

Mokyklų inspektoriai veikė prie Vilniaus ir Trakų apskričių komisarų, nuo 1919-10-10 – Vilniaus ir Trakų apskričių seniūnų, vadovavusių Vilniaus bei Trakų apskritims, įstaigų. Savo kompetencijos srityje apskričių mokyklų inspektoriai buvo pavaldūs Vilniaus apygardos mokyklų inspektoriui. Veikė Vilniaus bei Trakų apskričių teritorijose.

Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduojamos ir kitos Rytų žemių civilinės administracijos įstaigos. Tikslios Vilniaus ir Trakų apskričių mokyklų inspektorių įstaigų veiklos pabaigos datos nenustatytos.

Nuo 1920 m. spalio mėn. Vilniaus ir Trakų apskritys buvo Vidurio Lietuvos teritoriniai administraciniai vienetai. Prie apskričių seniūnų įstaigų veikė mokyklų inspektoriai.[11] Tikslios datos, kada Vilniaus ir Trakų apskričių mokyklų inspektorių įstaigos atnaujino veiklą, nenustatytos. Savo kompetencijos srityje inspektoriai buvo pavaldūs Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentui.

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos 1921-01-31 potvarkiu Trakų apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga buvo likviduota, jos funkcijas perėmė Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga.[12]

Dokumentuose Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus įstaigos pavadinimas įvairuoja, ji taip pat vadinama Vilniaus-Trakų apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga (Inspektorat Szkolny pow. Wileńsko-Trockiego).

Nuo 1922-05-16 Vilniaus (Vilniaus-Trakų) apskrities mokyklų inspektorius buvo pavaldus Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriui. 

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1933-09-08 raštu Nr. II P-6638/33 nustatytas įstaigos pavadinimas – Mokyklų inspektoriaus įstaiga Vilniuje.[13]

Nuo 1936 m. įstaiga dokumentuose buvo vadinama Vilniaus mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Vilniuje.[14] Įstaiga veikė iki 1939 m. Tikslios pavadinimo pasikeitimo, veiklos pabaigos datos nenustatytos.

Mokyklų inspektorių ir jų įstaigų veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklas ir švietimą, 1919-11-06 potvarkis apie apygardų mokyklų inspektorių darbo reglamentą, Lenkijos Respublikos 1920-06-04 įstatymas apie laikinąją mokyklų valdymo sistemą, Lenkijos Respublikos Prezidento 1933-04-07 potvarkis „Dėl mokyklų rajonų valdymo organizavimo“, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-08-25 ir 1938-03-08 potvarkiai apie mokyklų rajonų valdymą, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija administravo ir kontroliavo valstybines bendrojo lavinimo, profesinio paruošimo, ikimokyklinio ugdymo, suaugusiųjų, kitas mokymo, auklėjimo bei švietimo įstaigas, išskyrus aukštąsias mokyklas, prižiūrėjo privačių mokymo įstaigų veiklą; rūpinosi mokymo, moksleivių vasaros poilsio organizavimu, švietimo plėtra ir finansavimu, gyventojų kultūros poreikių tenkinimu.

2, 3. Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus įstaiga, Vilniaus miesto mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga VilniujeTrakų apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga, Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga, Mokyklų inspektoriaus įstaiga Vilniuje, Vilniaus mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Vilniuje buvo pradinio mokymo, ikimokyklinio auklėjimo, gyventojų švietimo administravimo bei kontrolės I instancijos įstaigos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-15 įrašyti 2500 neaprašyti saugojimo vienetai.

1951-11-12 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 1994 apskaitos vienetai, 1953-11-05 – apyrašas Nr. 2, 1254 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 3, 1243 apskaitos vienetai.

1966–1968, 1 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 33 apskaitos vienetai, 1966 m. į apyrašą Nr. 3 – 12 apskaitos vienetų.

1982, 1998 m. buvo patikslintas apyrašuose įrašytų bylų skaičius: apyraše Nr. 1– 2032 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 2 – 1253 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 3 – 1237 apskaitos vienetai. 

2008 m. pakeistas Vilniaus srities ir miesto mokyklų inspektoriaus fondo Nr. 173 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigos Vilniuje“.

Iš viso fonde yra 3 apyrašai, 4522 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, baltarusių, jidiš, hebrajų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m.

Fonde yra Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamento, Vilniaus miesto mokymo įstaigų veiklos bylų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijos dokumentai: kuratorijos ir vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskričių mokyklų tarybų posėdžių, mokyklų inspektorių įstaigų patikrinimų, finansinių revizijų protokolai, pradžios mokyklų veiklos, gimnazijų, profesinių mokyklų finansinės ataskaitos, gimnazijų stebėjimo bylos, statistinės žinios apie pradžios mokyklas ir jų veiklą, deklaracijos ir nutarimai dėl baltarusių dėstomosios kalbos, susirašinėjimo rinkimų į Gardino apskrities mokyklų tarybą, mokymo organizavimo, finansų klausimais, personalo dokumentai.

Vilniaus miesto mokyklų rajono inspektoriaus įstaigos Vilniuje dokumentai: inspektoriaus ir vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pradžios mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursų, Suaugusiųjų kursų globėjų tarybos reglamentai, Vilniaus mokyklų apygardos mokyklų inspektorių II suvažiavimo posėdžių protokolas, mokyklų inspektorių, mokytojų konferencijų, pradžios mokyklų pedagogų tarybų, tėvų komitetų posėdžių, tėvų susirinkimų protokolai, inspektoriaus įstaigos mėnesių pranešimai, mokyklų vizitacijų, pradžios mokyklų, vasaros mokytojų kursų, suaugusiųjų vakarinių kursų veiklos, mokyklų finansinės ataskaitos, ataskaitos apie gyventojų švietimo organizavimą, pradžios mokyklų, vaikų darželių stebėjimo bylos, žinios apie pradžios mokyklas,

susirašinėjimo mokytojų konferencijų, kursų, suaugusiųjų vakarinių kursų, gyventojų švietimo, mokinių sveikatos priežiūros organizavimo, mokyklų steigimo, perkėlimo, statybos, remonto, pedagoginės praktikos atlikimo, religijos dėstymo mokyklose, personalo klausimais dokumentai,

mokytojų vasaros kursų mokymo programos, pamokų tvarkaraščiai, mokyklų patalpų aprašymai, mokyklų patalpų nuomos sutartys, pradžios mokyklų, jų direktorių, mokytojų, mokinių, bibliotekų, kaimo klubų, suaugusiųjų kursų sąrašai, registracijos į mokytojų kursus lapai, tėvų prašymai, pranešimai apie vaikų mokymąsi namuose, tėvų, mokytojų prašymai mokinius palikti, perkelti arba pašalinti iš mokyklos, prašymai priimti į darbą, kursus.

Vilniaus mokyklų rajono inspektoriaus įstaigos Vilniuje dokumentai: inspektoriaus ir vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kaimo jaunimo reikalų apskrities komiteto reglamentas, inspektoriaus įstaigos veiklos planai, inspektoriaus įstaigos, kursų veiklos ataskaitos, ataskaitos apie pradinio mokymo padėtį, gyventojų švietimo organizavimą, renginius, pradžios mokyklų stebėjimo bylos, susirašinėjimo mokyklų tinklo, mokymo, gyventojų švietimo, mokytojų kursų, suaugusiųjų vakarinių kursų, ekskursijų organizavimo, dėstomosios kalbos nustatymo, kreditų, personalo klausimais dokumentai, visuomeninių švietimo organizacijų, suaugusiųjų ir jaunimo kursų, meno saviveiklos kolektyvų, knygų, mokykloms reikalingų baldų, įrenginių, mokymo priemonių sąrašai.

Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamento, Vilniaus miesto mokymo įstaigų veiklos bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 173 apyraše Nr. 1 įrašyti 2032 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, baltarusių, jidiš, hebrajų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra blunkančių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijos dokumentai: kuratorijos ir vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, gimnazijų pedagogų tarybų posėdžių, mokyklų inspektorių įstaigų, mokymo įstaigų revizijų protokolai, inspektorių įstaigų finansiniai ūkiniai planai, inspektorių įstaigų, gimnazijų veiklos ataskaitos, pradžios mokyklų veiklos ataskaitų suvestinės, gimnazijų stebėjimo bylos, žinios apie viešąsias pradžios mokyklas ir mokyklų pastatus, susirašinėjimo veiklos klausimais, personalo dokumentai, mokymo įstaigų sąrašai.

Vilniaus miesto mokyklų rajono inspektoriaus įstaigos Vilniuje dokumentai: inspektoriaus ir vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokytojų konferencijų, pradžios mokyklų pedagogų tarybų, tėvų komitetų posėdžių, tėvų susirinkimų, mokytojų praktikos egzaminų, sklypų mokyklų statybai apžiūros, pastatytų mokyklų priėmimo protokolai bei protokolai apie pradinio mokslo prievolės nevykdymą, inspektoriaus įstaigos, mokyklų veiklos planai, vaikų darželių vizitacijų, klasių vadovų, vasaros mokytojų kursų, pradžios mokyklų tėvų komitetų veiklos ataskaitos, ataskaitos apie pradinio mokymo ir auklėjimo padėtį, gyventojų švietimo organizavimą, pradžios mokyklų, vaikų darželių stebėjimo bylos, žinios apie pradžios mokyklas, vaikų darželius,

susirašinėjimo mokyklų steigimo ir statybos, pavadinimų keitimo, vasaros mokytojų kursų, mokinių sveikatos priežiūros, renginių, gyventojų švietimo organizavimo, pedagoginės praktikos atlikimo, pamokų vizitacijos, religijos dėstymo, dėstomųjų kalbų mokyklose, Mokyklų gamtos laboratorijos likvidavimo, bibliotekų komplektavimo, mokyklų, kursų aprūpinimo vadovėliais, mokyklų patalpų, mokinių perkėlimo į kitas mokyklas, personalo klausimais dokumentai,

pradžios mokyklų, jų direktorių, mokytojų, mokinių, suaugusiųjų kursų, vaikų, perkeltų i specialiąsias mokyklas, sąrašai, prašymai priimti į darbą, darbo sutartys.

Vilniaus mokyklų rajono inspektoriaus įstaigos Vilniuje dokumentai: inspektoriaus ir vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokyklų pedagogų tarybų posėdžių protokolai bei protokolai apie pradinio mokslo prievolės nevykdymą, pradžios mokyklų veiklos, gyventojų švietimo planai, gyventojų švietimo instruktoriaus veiklos, finansinės, pradžios mokyklų veiklos, vizitacijų ataskaitos, pradžios mokyklų stebėjimo bylos,

susirašinėjimo mokymo, gyventojų švietimo, vasaros mokytojų kursų, suaugusiųjų, jaunimo, savišvietos, teatro ir kitų kursų organizavimo, mokyklų steigimo, išlaikymo, ikimokyklinių įstaigų kontrolės, pedagoginės praktikos atlikimo, religijos dėstymo mokyklose, leidinių užsakymo, mokyklų aprūpinimo, personalo  klausimais dokumentai,

žinios apie skautų būrelius, mokytojų vasaros kursų, mokytojų, asmenų, atliekančių pedagoginę praktiką, tėvų komitetų narių, vaikų, nelankančių mokyklos, sąrašai, prašymai leisti atlikti praktiką, priimti į darbą, perkelti i kitą mokyklą.

Vilniaus miesto mokymo įstaigų veiklos bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Prašymų priimti į darbą bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 173 apyraše Nr. 2 įrašyti 1253 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, baltarusių, jidiš, hebrajų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, yra asmenų nuotraukų, situacijos, pastatų planų. Yra blunkančių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Dirbančių nekvalifikuotų mokytojų kursų egzaminų dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti dirbančių nekvalifikuotų mokytojų kursų egzaminų protokolai ir egzaminų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 173 apyraše Nr. 3 įrašyti 1237 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m.

Dokumentai lenkų, kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 27-222, Nr. 34-283.
[2] DU RP, 1927, Nr. 20-157.
[3] DU RP, 1932, Nr. 63-589.
[4] DU RP, 1920, Nr.50-304, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (toliau -  DU MWRiOP), 1924, Nr. 19-191.
[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 494, l. 2.
[6] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau – DU ZCZW), 1919, Nr. 32-349.
[7] DU ZCZW, 1920, Nr. 59 (103)-1630.
[8] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 1. 2; Nr. 8, l. 45; LCVA. F.  172, ap. 1, b. 603, l. 40.
[9] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3750, l.2, 3.
[10] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 494, l. 2.
[11] DU TKR, 1920, Nr. 8, l. 45.
[12] DU TKR, 1921, Nr. 7, l. 108.
[13] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3750, l.2, 3.
[14] DU MWRiOP, 1936, Nr. 9, l. 222; LCVA. F. 173, ap. 1, b. 85. 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:44