O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1762 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ INSPEKTORIŲ FONDĄ NR. 1762

2006-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-01-02–1922-12-31)

Kėdainių apskrities pradžios mokyklų inspektorius (1923-01-01–1928-01-31)

1. Kėdainių apskrities I rajono pradžios mokyklų inspektorius (1928-02-01–1938-12-31)

2. Kėdainių apskrities II rajono pradžios mokyklų inspektorius (1928-02-01–1938-12-31)

Kėdainių apskrities pradžios mokyklų inspekcija (1939-01-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1919-01-29 įsakymu Nr. 91 nuo 1919-01-02 paskirtas Kėdainių apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius.[1].

Švietimo ministro 1922-12-15 įsakymu Nr. 27 pradedamųjų mokyklų instruktoriaus pareigybė panaikinta ir nuo 1923-01-01 įsteigta pradžios mokyklų inspektoriaus pareigybė.[2]

Švietimo ministro 1923-01-02 įsakymu Nr. 1 nuo 1923-01-01 paskirtas Kėdainių apskrities pradžios mokyklų inspektorius.[3]

Švietimo ministro 1928-01-26 įsakymu Nr. 16 Kėdainių apskrities pradžios mokyklos nuo 1928-02-01 padalintos į du švietimo rajonus ir paskirti du pradžios mokyklų inspektoriai.[4]

Pradžios mokyklų inspektoriaus veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai, kiti teisės aktai.[5]

Pradžios mokyklų inspekcijų raštinei tvarkyti taisyklėse[6] nurodyta, kad apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus įstaiga nuo 1939-01-01 pavadinta pradžios mokyklų inspekcija.

Švietimo liaudies komisaro 1941-01-08 raštu Kėdainių apskrities pradžios mokyklų inspekcija nuo 1941-01-01 tapo pavaldi Kėdainių apskrities vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriui.[7]

Tikslios datos, kada 1941 m. Kėdainių apskrities pradžios mokyklų inspekcija buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities pradžios mokyklų inspektorius, apskrities pradžios mokyklų inspekcija prižiūrėjo ir kontroliavo jam priklausančio švietimo rajono pradžios mokyklų ir jų mokytojų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1971-12-20 perdavė archyvui 25 Kėdainių apskrities pradinių mokyklų inspektoriaus fondo Nr.1762 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1999 m. fondas pavadintas Kėdainių apskrities pradžios mokyklų inspektoriai.

Iš viso fonde Nr. 1762 yra 1 apyrašas, 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Mokytojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos mokytojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 8, b. 1, l. 2 a. p.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[4] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 105, psl. 182.
[5] Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.
[6] LCVA, F. 841, ap. 1, b. 70, l. 209-215.
[7] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 288, l. 7.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:56