O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 197 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BARANOVIČIŲ MOKYKLŲ RAJONO INSPEKTORIAUS ĮSTAIGOS BARANOVIČIUOSE FONDĄ NR. 197

2008-01-         Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Baranovičių apskrities mokyklų inspektorius (Inspektor Szkolny powiatu Baranowickiego) ([1919]–1923 m.)

Mokyklų inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose (Inspektorat Szkolny w Baranowiczach) (1923–1934 m.)

Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose (Inspektorat Szkolny obwodu Baranowickiego w Baranowiczach) (1934–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-07-19 potvarkiu nuo 1919-08-01 įkurta Baranovičių apskritis. Apskritį valdė apskrities komisaras, vėliau seniūnas, prie kurio įstaigos veikė inspektoriai, tarp jų ir mokyklų.[1]Baranovičių apskrities mokyklų inspektoriaus veiklos pradžios data nenustatyta.

Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1921-02-08 potvarkiu „Dėl mokyklų valdymo įstaigų steigimo žemėse, prijungtose prie Lenkijos Respublikos teritorijos vadovaujantis 1920 m. spalio 12 d. Rygoje pasirašyta preliminarinės taikos ir paliaubų sutartimi“ įsteigta Naugarduko mokyklų apygarda, į kurią įėjo ir Baranovičių apskritis.[2] Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1921-04-22 raštu Nr. 3870/I paskirtas mokyklų inspektorius Baranovičiuose.[3]

Nuo 1923 m. įstaiga dokumentuose buvo vadinama Mokyklų inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose, nuo 1934 m. – Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose.[4] Tikslios pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Inspektorius iki 1920 m. rudens buvo pavaldus Bresto apygardos mokyklų inspektoriui,[5] nuo 1921-02-08 – Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro delegatui Naugarduko mokyklų apygardoje,[6]nuo 1922-05-16 – Polesės mokyklų apygardos kuratoriui,[7] nuo 1927-04-01 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriui.[8]

Mokyklų inspektoriaus ir jų įstaigų veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklas ir švietimą, 1919-11-06 potvarkis apie apygardų mokyklų inspektorių darbo reglamentą, Lenkijos Respublikos 1920-06-04 įstatymas apie laikinąją mokyklų valdymo sistemą, Lenkijos Respublikos Prezidento 1933-04-07 potvarkis „Dėl mokyklų rajonų valdymo organizavimo“, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-08-25 ir 1938-03-08 potvarkiai apie mokyklų rajonų valdymą, kiti teisės aktai.

Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaigos Baranovičiuose tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. rugsėjo mėn. įstaiga dar veikė.[9]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Baranovičių apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga, Mokyklų inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose, Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose buvo pradinio mokymo, ikimokyklinio auklėjimo, gyventojų švietimo administravimo bei kontrolės I instancijos įstaiga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1952-12-23 įrašytas apyrašas Nr. 1, 2 apskaitos vienetai.

2008 m. pakeistas Privačios religinės pradžios mokyklos „Chojrew“ Molčaduose fondo Nr. 197 pavadinimas. Fondas pavadintas „Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose“.

Iš viso fonde Nr. 197 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1934 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti privačios religinės pradžios mokyklos „Chojrew“ Maučiadyje stebėjimo byla, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, mokytojų asmens dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 197 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, yra mokinių bendra nuotrauka.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 19-172; Nr. 3-15; Nr.5-39, 41.
[2] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego(toliau -DU MWRiOP), 1921,  Nr.4 (47)-35.
[3] DU MWRiOP, 1921, Nr. 59-70, l. 168.
[4] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 197, ap. 1, b. 1; F. 172, ap. 1, b. 4486, 7684.
[5] DU ZCZW, 1919, Nr. 19-172.
[6] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1921, Nr. 15-91, 126.
[7] DU RP, 1922, Nr. 34-286.
[8] DU RP, 1927, Nr. 20-157.
[9] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7843.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:45