O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 31 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS ŠVIETIMO DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 31

2005-11-        Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas (Departament Oświaty Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 -1922-04-06)

 

Fondo sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 sudarius Laikinąją Valdymo Komisiją. Dekrete tarp steigiamų departamentų paminėtas ir Švietimo departamentas, kurio direktoriaus vieta buvo vakuojanti.[1] Departamento vadovas, laikinai einantis direktoriaus pareigas, paskirtas 1920-11-21.[2]

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų organizacijos ir kompetencijos“[3], jį papildantis 1920-12-17 dekretas Nr. 48 [4] ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.[5]

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos Respublikos valdžia. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų veikla buvo nutraukta.[6]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Departamento kompetencijai priklausė visų lygių mokymas ir švietimas bei gyventojų kultūros poreikių tenkinimas.[7]

Departamentas administravo švietimo ir kultūros įstaigas, organizavo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mokymą bendrojo lavinimo, specialiose (muzikos, meno ir kt.) mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, rūpinosi ikimokyklinėmis įstaigomis, našlaičių prieglaudomis, vaikų vasaros poilsiu, kultūros paveldo apsauga, rėmė kultūros įstaigas, mokslo draugijų, mokytojų ir moksleivių visuomeninių organizacijų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamento dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo - perėmimo akto nėra. Į apskaitos dokumentus neaprašyti Švietimo departamento dokumentai - 52 saugojimo vienetai- įrašyti 1949 m.

1951-11-12 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 74 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965–1966 m. į apyrašą papildomai įrašyta 11 apskaitos vienetų.

1974 m. fondas pertvarkytas. Patikslintos bylų antraštės, bylos susistemintos, peršifruotos, sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 51 apskaitos vienetas. Atrinktos naikinti 23 nesaugotinos bylos, 11 bylų tvarkymo metu sujungta su kitomis bylomis.

Iš viso fonde Nr. 31 yra 1 apyrašas, 51 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba.

Švietimo departamento veiklos bylų yra Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijos fonde Nr. 172.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti departamento tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo baltarusių mokymo įstaigų veiklos ir finansavimo, švietimo ir kultūros įstaigų finansavimo, architektūros paminklų ir kultūros vertybių apsaugos klausimais dokumentai, pavieniai Vilniaus mylėtojų draugijos veiklos dokumentai, Vilniaus teatrų draugijos posėdžių protokolai, mokymo įstaigų tarnautojų ir mokytojų algalapiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 31 apyraše Nr. 1 įrašytas 51 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laima Breslavskienė[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2, dekretas Nr. 2.
[2] DU TKR, 1920, Nr. 1, psl. 6, dekretas Nr. 15.
[3] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.
[4] DU TKR, 1920, Nr. 1(11), psl. 61.
[5] DU TKR, 1921, Nr. 33(43), psl. 450.
[6] DU TKR, 1922, Nr. 14(64), psl. 282.
[7] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34, dekretas Nr. 25.

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:41