O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 852 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ INSPEKTORIŲ FONDĄ NR. 852

2006-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-01-01–1919-08-31)

 

1. Panevėžio apskrities I rajono pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-09-01–1922-12-31)

2. Panevėžio apskrities II rajono pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-09-01–1922-12-31)

 

1. Panevėžio apskrities I rajono pradedamųjų mokyklų inspektorius (1923-01-01–1938-12-31)

2. Panevėžio apskrities II rajono pradedamųjų mokyklų inspektorius (1923-01-01–1938-12-31)

3. Panevėžio apskrities III rajono pradžios mokyklų inspektorius (1933-11-01–1938-12-31)

 

Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspekcija (1939-01-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1919-04-03 įsakymu Nr. 122 nuo 1919-01-01 paskirtas Panevėžio apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius.[1].

Švietimo ministro 1919-09-04 įsakymu Nr. 198 Panevėžio apskrities pradžios mokyklos nuo 1919-09-01 padalintos į du švietimo rajonus ir paskirtas II rajono pradžios mokyklų instruktorius.[2]

Švietimo ministro 1922-12-15 įsakymu Nr. 27 pradedamųjų mokyklų instruktoriaus pareigybė panaikinta ir nuo 1923-01-01 įsteigta pradžios mokyklų inspektoriaus pareigybė.[3]

Švietimo ministro 1923-01-02 įsakymu Nr. 1 nuo 1923-01-01 paskirti Panevėžio apskrities I ir II rajonų pradžios mokyklų inspektoriai.[4]

Švietimo ministro 1933-10-28 įsakymu A/Nr. 109 nuo 1933-11-01 paskirtas Panevėžio apskrities III rajono pradžios mokyklų inspektorius.[5]

Pradžios mokyklų inspektoriaus veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai,[6] kiti teisės aktai.

Pradžios mokyklų inspekcijų raštinei tvarkyti taisyklėse[7] nurodyta, kad apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus įstaiga nuo 1939-01-01 pavadinta pradžios mokyklų inspekcija.

Švietimo liaudies komisaro 1941-01-08 raštu Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspekcija nuo 1941-01-01 buvo pavaldi Panevėžio apskrities vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriui.[8]

Tikslios datos, kada 1941 m. Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspekcija buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Apskrities pradžios mokyklų inspektorius, apskrities pradžios mokyklų inspekcija prižiūrėjo ir kontroliavo jam priklausančio švietimo rajono pradžios mokyklų ir jų mokytojų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė archyvui 345 Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus fondo bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–5.

1999 m. fondas pavadintas „Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspektoriai“.

Iš viso fonde Nr. 852 yra 5 apyrašai, 345 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1955 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra mokytojų 1945–1955 m. asmens dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; Panevėžio miesto ir apskrities švietimo komisijų posėdžių, egzaminų komisijų protokolai, tėvų visuotinių susirinkimų protokolų nuorašai; mokyklų mokslo metų veiklos apyskaitos, Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspektorių mokyklų lankymo apyskaitos; susirašinėjimo su mokyklomis mokslo, administraciniais, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai; mokyklos baigimo pažymėjimų dublikatai, mokytojų, mokinių sąrašai; mokyklų turto perdavimo priėmimo aktai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, o susirašinėjimo su mokyklomis bylos - pagal mokyklų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 110 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; egzaminų komisijų protokolai ir tėvų komitetų susirinkimų protokolų nuorašai; statistinės žinios apie mokytojų ir mokinių skaičių; mokyklų mokslo metų veiklos apyskaitos, Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspektorių mokyklų lankymo apyskaitos; susirašinėjimo su mokyklomis mokslo, administraciniais, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, o susirašinėjimo su mokyklomis bylos - pagal mokyklų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 124 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; egzaminų komisijų ir tėvų komitetų susirinkimų protokolų nuorašai; žinios apie mokytojų tarnybą; mokyklų mokslo metų veiklos apyskaitos, Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspektorių mokyklų lankymo apyskaitos; susirašinėjimo mokslo, administraciniais, ūkio, mokyklų ir vaikų darželio steigimo, išlaikymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; mokyklos baigimo pažymėjimų dublikatai; mokytojų atestacijos lapai; vaikų darželį lankančių vaikų sąrašai; mokyklų turto perdavimo priėmimo aktai; mokyklų žemės sklypų ir turto aprašymų aktai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra mokyklų žemės planų.

 

Mokytojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos mokytojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1955 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra mokytojų nuotraukų.

 

Mokytojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos mokytojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra mokytojų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 8, b. 1, l. 6 a.p.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 1, l. 17.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[4] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18.
[5] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 203, l. 155 a. p.
[6] Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.
[7] LCVA, F. 841, ap. 1, b. 70, l. 209-215.
[8] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 288, l. 12.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:46