O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-953 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO MOKYMO METODIKOS KABINETO FONDĄ NR. R-953

2007-04-25 Nr. SA-87

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis profesinių techninių mokyklų mokymo metodikos kabinetas (1961-02-15--1966-09-28)

Respublikinis mokymo metodikos kabinetas (1966-09-29--1988-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-02-15 potvarkiu Nr. 129-p ir Vyriausios profesinio techninio mokymo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-05-03 įsakymu Nr. 73a Vyriausiojoje profesinio techninio mokymo valdyboje buvo likviduotas Respublikinis profesinių techninių mokyklų mokymo metodinis kabinetas ir įsteigtas savarankiškas Respublikinis profesinių techninių mokyklų mokymo metodikos kabinetas[1].

Respublikinis profesinių techninių mokyklų mokymo metodikos kabinetas buvo pavaldus Vyriausiajai profesinio techninio mokymo valdybai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto 1966-09-29 įsakymu Nr. 27 Respublikinis profesinių techninių mokyklų mokymo metodikos kabinetas pavadintas Respublikiniu mokymo metodikos kabinetu[2].

Respublikinis mokymo metodikos kabinetas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybiniam profesinio techninio mokymo komitetui.

Nuo 1978-09-05 Respublikinis mokymo metodikos kabinetas buvo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam profesinio techninio mokymo komitetui[3].

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-03-22 įsaku „Dėl Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos įsteigimo“ Lietuvos TSR valstybinis profesinio techninio mokymo komitetas panaikintas[4].

Tiksli data, kada Respublikinis mokymo metodikos kabinetas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis profesinių techninių mokyklų mokymo metodikos kabinetas ruošė metodinius nurodymus teorinio, gamybinio mokymo ir auklėjamojo darbo gerinimui, analizavo gamybinio mokymo ir pamokų profesinėse techninėse mokyklose, įmonėse, statybos aikštelėse, kokybę, teikė metodinę pagalbą instruktoriams ir dėstytojams, apibendrino ir populiarino pažangiausius darbo metodus, organizavo seminarus, paskaitas, ekskursijas, pranešimus darbuotojų kvalifikacijai kelti ir kt.

Respublikinio mokymo metodikos kabineto funkcijos nepasikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ministerija 2002-12-23 perdavė archyvui 213 Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto Respublikinio mokymo metodikos kabineto bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-953 yra 1 apyrašas, 213 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto tvarkomieji dokumentai, metodinio kabineto direktoriaus įsakymai, darbo planai, mokymo programos, metodinių sekcijų darbo planai ir ataskaitos, susirinkimų protokolai, seminarų teminiai darbo planai ir protokolai, konferencijų dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, profesinių techninių mokyklų mokomojo auklėjamojo darbo patikrinimo pažymos, pedagoginio minimumo kursų organizavimo dokumentai, pažymos ir ataskaitos apie darbininkų kadrų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą, metų balansai, sąmatos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 213 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-539, ap.1, b.192, l.51; b.193, l.213.
[2] LCVA, F.R-539, ap.1, b.428, l.48
[3] LCVA, F.R-758, ap.2, b.438, l.11
[4] LCVA, F.R-758, ap.2, b.749, l.10 
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:47