O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-954 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJOS METODIKOS KABINETO FONDĄ NR. R-954

2007-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto Mokymo metodinis kabinetas (1960 m.–1963 m. sausio mėn.)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto Mokymo metodikos kabinetas (1963 m. vasario mėn.–1965 m. rugsėjo mėn.)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto Mokslinis metodikos kabinetas (1965 m. spalio mėn.–1966-01-25)

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Mokslinis metodikos kabinetas (1966-01-26–1983-08-11)

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Metodikos kabinetas (1983-08-12–1988-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1960 m. buvo įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto Mokymo metodinis kabinetas, nenustatyta. Mokymo metodinio kabineto veiklos pradžios data nurodyta pagal fonde esančius dokumentus.

Mokymo metodinio kabineto pavadinimai dokumentuose įvairuoja: 1960–1963 m. sausio mėn. dokumentuose vadinamas Mokymo metodiniu kabinetu, 1963 m. vasario mėn.–1965 m. rugsėjo mėn. - Mokymo metodikos kabinetu, nuo 1965 m. spalio mėn. – Moksliniu metodikos kabinetu.

Mokslinis metodikos kabinetas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybiniam aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komitetui.

Nuo 1966-01-26 Mokslinis metodikos kabinetas buvo pavaldus Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijai.[1]

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos 1983-08-12 įsakymu Nr. 465 „Dėl Mokslinio metodikos kabineto pertvarkymo“ Mokslinis metodikos kabinetas pavadintas Metodikos kabinetu.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-03-22 įsaku „Dėl Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijosįsteigimo“ Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija buvo panaikinta.[3]

Tiksli data, kada Metodikos kabinetas baigė veiklą, nenustatyta. Metodikos kabineto veiklos pabaigos data nurodyta pagal Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos panaikinimo datą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokymo metodinis kabinetas, Mokymo metodikos kabinetas, Mokslinis metodikos kabinetas ir Metodikos kabinetas tyrinėjo aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo sistemos tobulinimo klausimus, apibendrino bei propagavo geriausių specialiųjų vidurinių mokyklų mokymo auklėjimo praktiką, ruošiant jaunuosius specialistus, teikė metodinę pagalbą specialiųjų vidurinių mokyklų pedagogams, spausdino bei siuntė aukštosioms ir specialiosioms vidurinėms mokykloms mokslinio metodinio kabineto paruoštą metodinę informaciją, informavo apie leidžiamus vadovėlius ir kt., organizavo mokymo planų, programų bei vadovėlių aptarimus ir teikė pasiūlymus jiems gerinti, organizavo metodines parodas, ruošė radijo, televizijos ir kino filmų naudojimo mokymo procese rekomendacijas, sudarė tipinius mokymo kabinetų, laboratorijų, dirbtuvių įrengimų sąrašus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ministerija 2002-12-23 perdavė archyvui 362 Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Metodikos kabineto bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-954 yra 1 apyrašas, 362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Vilniaus pedagoginio instituto 1959 metų mokymo planai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos tvarkomieji dokumentai, mokslinės metodinės tarybos posėdžių protokolai, kabineto darbo planai ir ataskaitos, darbo patikrinimo aktai ir protokolai, vadovėlių ir mokymo priemonių išleidimo, pedagogų kvalifikacijos kėlimo planai, mokymo įstaigų mokslo planai, mokymo programos, vadovėlių ir mokymo priemonių ruošimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pedagogų konferencijų ir seminarų, jaunųjų fizikų ir matematikų bei teorinės mechanikos olimpiadų, radijo ir televizijos mokomųjų laidų organizavimo dokumentai, pedagogų pasitarimų pranešimai, bibliotekų patikrinimo pažymos; specialiųjų vidurinių mokyklų jungtinių metodinių-dalykinių komisijų veiklos dokumentai, profesinio orientavimo ir programuoto mokymo dokumentai, metų balansai, išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.R-758, ap. 2, b. 196, l. 211.
[2] LCVA, F.R-507, ap. 1, b. 4092, l. 54.
[3] LCVA, F.R-758, ap. 2, b. 749, l. 10.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:48