O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1129 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE ŽYDŲ REIKALŲ MINISTERIJOS FONDĄ NR. 1129

2008-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Ministras be portfelio žydų reikalams (1918-12-11–1922 m.)

Žydų reikalų ministerija (1922 m.–1924 m. kovo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Tarybos 1918-12-11 posėdyje į Ministrų Kabinetą ministro be portfelio teisėmis žydų reikalams kooptuotas Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas.[1]

1921-04-01 įsigaliojo Ministro be portfelio žydų reikalams Kanceliarijos etatai.[2]

Ministrų Kabinetas 1922-06-23 posėdyje priėmė Žydų reikalų ministerijai įsteigti įstatymo projektą.[3] Tiksli ministerijos pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. 1922 m. dokumentuose naudojami ir Ministro be portfelio žydų reikalams, ir Žydų reikalų ministerijos pavadinimai.

1924 m. kovo mėn. Žydų reikalų ministerija buvo uždaryta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žydų reikalų ministerija siekė žydų tautinės ir kultūrinės autonomijos, prižiūrėjo žydų įstaigų veiklą, tarpininkavo tarp žydų ir valdžios įstaigų, palaikė ryšius su tarptautinėmis ir užsienio žydų organizacijomis, rūpinosi žydų bendruomenių, žydų mokytojų seminarijos organizavimo, žydų švietimo, karo pabėgėlių, emigrantų, labdaros, savitarpio pagalbos ir tautinės kultūros reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. 1952 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 375 apskaitos vienetai.

1964 m., 1965 m., 1968 m., 1975 m. ir 1978 m. į apyrašą papildomai įrašytos 64 bylos.

1994 m. buvo patikslintas fondo pavadinimas ir bylų antraštės.

2003 m. apyrašas perspausdintas, papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. 1129 yra 1 apyrašas, 440 apskaitos vienetų.  Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių, anglų, rusų, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1 

 

Apyraše įrašyti įstatymų projektai, įsakymai ir aplinkraščiai Steigiamojo Seimo, žydų bendruomenių tarybų rinkimų, visuomeninių-ekonominių sąjungų steigimo, švietimo, metrikacijos skyrių veiklos, mokesčių ir kitais veiklos klausimais, ministerijos posėdžių, suvažiavimų protokolai, susirašinėjimo su ministerijomis, apskričių viršininkais, žydų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, žydų bendruomenėmis žydų liaudies banko steigimo, emigracijos dokumentų, pasų, pilietybės, atleidimo nuo tarnybos kariuomenėje, mokesčių rinkimo, žydų mokyklų steigimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, rinkimų komisijų pranešimai, žydų bendruomenių ir jų tarybų veiklos dokumentai, žydų bendruomenių suvažiavimų delegatų asmens bylos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 yra 440 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių, anglų, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė

 [1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 156-157, 162.

[2] Vyriausybės žinios, 1921 m., Nr. 63-579.

[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 215, l. 207 a.p.


 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:25