O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1233 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS FONDĄ NR. 1233

2008-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Utenos žydų bendruomenės taryba (1919 m. spalio mėn.–1926-11-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rinkimų į I-ąją Utenos žydų bendruomenės tarybą organizacinė komisija 1919-09-10 sudarė kandidatų sąrašą. Taryba buvo išrinkta 1919 m. spalio mėn.[1] Tiksli data, kada įkurta Utenos žydų bendruomenės taryba, nenustatyta.

Utenos žydų bendruomenės veiklą reglamentavo 1925-06-04 Žydų tautinių bendruomenių įstatymas, 1925-11-26 Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti instrukcija ir 1926-03-08 jos pakeitimas, kiti teisės aktai.

Utenos žydų bendruomenės taryba buvo pavaldi Žydų reikalų ministerijai, Žydų tautos tarybai.

Vadovaujantis 1925-11-26 Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti instrukcija ir 1926-03-08 Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti instrukcijos pakeitimu,[2] Utenos žydų bendruomenės taryba veiklą nutraukė 1926-11-10.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Utenos žydų bendruomenės taryba vadovavo Utenos žydų bendruomenei, rūpinosi jos nekilnojamuoju turtu, švietimu ir kultūra, teikė pagalbą našlaičiams ir beturčiams, tvarkė kitus su bendruomenės veikla susijusius reikalus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Utenos žydų bendruomenės tarybos fondas įrašytas 1956 m. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 36 apskaitos vienetai.

1994 m. buvo patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos, į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. 1233 yra 1 apyrašas, 37 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tarybos posėdžių protokolai, Ekonominės ir Gautų daiktų paskirstymo komisijų, Vaikų aprūpinimo komiteto, rinkimų į bendruomenės ir Žydų tautos tarybas, II-ąjį bendruomenių suvažiavimą dokumentai, susirašinėjimo su Žydų reikalų ministerija, Žydų tautos taryba, Seimo žydų frakcija, Utenos apskrities viršininku mokesčių, atlyginimų mokėjimo, pašalpų suteikimo, gyventojų surašymo, ataskaitų rengimo, švietimo, metrikacijos, sveikatos apsaugos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, dokumentų ir turto perdavimo aktai, pilietybės patvirtinimo prašymai ir liudijimai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 37 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė

 [1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1233, ap. 1, b. 1, l. 2.

[2] Vyriausybės žinios, 1926 m., Nr. 218.

[3] LCVA. F. 1233, ap. 1, b. 13, l. 88.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:26