O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1235 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SKUODO ŽYDŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS FONDĄ NR. 1235

2008-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Skuodo žydų bendruomenės taryba (1920 m. vasario mėn.–1926-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-02-22 įvyko pirmasis Skuodo žydų bendruomenės tarybos posėdis.[1] Tiksli data, kada įkurta Skuodo žydų bendruomenės taryba, nenustatyta.

Skuodo žydų bendruomenės veiklą reglamentavo 1925-06-04 Žydų tautinių bendruomenių įstatymas, 1925-11-26 Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti instrukcija ir 1926-03-08 jos pakeitimas, kiti teisės aktai.

Skuodo žydų bendruomenės taryba buvo pavaldi Žydų reikalų ministerijai, Žydų tautos tarybai.

Vadovaujantis 1925-11-26 Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti instrukcija ir 1926-03-08 Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti instrukcijos pakeitimu,[2] Skuodo žydų bendruomenės taryba veiklą nutraukė 1926-03-22.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Skuodo žydų bendruomenės taryba vadovavo Skuodo žydų bendruomenei, rūpinosi jos nekilnojamuoju turtu, švietimu ir kultūra, teikė pagalbą našlaičiams ir beturčiams, tvarkė kitus su bendruomenės veikla susijusius reikalus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Skuodo žydų bendruomenės tarybos fondas įrašytas 1956 m. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1994 m. buvo patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos, dokumentai bylose susisteminti, į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. 1235 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Seimo rinkimų įstatymas, Skuodo žydų bendruomenės tarybos posėdžių protokolai, nutarimai, žydų bendruomenės tarybų rinkimų taisyklės, susirašinėjimo su Žydų reikalų ministerija, Žydų tautos taryba, Kretingos apskrities valdyba lėšų skyrimo, amatų mokymo, banko ir mokyklų steigimo, mokytojų skyrimo, tarybos rinkimų, metrikų knygų tvarkymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, Tarybos likvidacijos komisijos dokumentai, žinios apie bendruomenės narius, mokyklinio amžiaus vaikus, tarybos ir bendruomenės narių sąrašai, liudijimai apie šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, bendruomenės narių prašymai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė

 

[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1235, ap. 1, b. 1.

[2] Vyriausybės žinios, 1926 m., Nr. 218.

[3] LCVA. F. 1235, ap. 1, b. 9, l. 4.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:27