O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 395 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE GUDŲ REIKALŲ MINISTERIJOS FONDĄ NR. 395

2008-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Ministras be portfelio gudų reikalams (1918-12-09–1923-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumas 1918-12-09 ministru be portfelio gudų reikalams paskyrė J. Voronko.[1]

1920-05-14 patvirtinti Ministro be portfelio gudų reikalams etatai.[2]

1921-04-02 įsigaliojo Ministro be portfelio gudų reikalams Kanceliarijos etatai.[3]

Dokumentuose naudojami ir Ministro be portfelio gudų reikalams, ir Baltgudžių reikalų ministro, ir Gudų reikalų ministerijos pavadinimai.

1923 m. balandžio mėn. buvo pradėtas Gudų reikalų ministerijos pertvarkymas.[4]

1923-06-29 patvirtintame Ministrų Kabinete laikinai eiti Ministro be portfelio gudų reikalams pareigas paskirtas E. Galvanauskas.[5]

1923-12-31 buvo atleisti paskutinieji Gudų reikalų ministerijos tarnautojai.[6]

 

Sudarytojo funkcijos 

 

Gudų reikalų ministerija atstovavo ir gynė baltarusių interesus, rūpinosi jų ekonominiais, kultūriniais ir švietimo reikalais, leido spaudos biuletenius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Gudų reikalų ministerijos fondas įrašytas 1969 m. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 10 apskaitos vienetų.

1978 m. į apyrašą papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 395 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.  Dokumentų chronologinės ribos 1918–1923 m. Dokumentai baltarusių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ministro įsakymai ir jų projektai, atsišaukimai, pranešimai baltarusių padėties, kariniais, spaudos, teismų klausimais, ministerijos laikinų nuostatų, spaudos skyriaus veiklos projektai, biuleteniai, susirašinėjimo tarnautojų priėmimo į darbą klausimais dokumentai, statistinės žinios apie Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1923 m. Dokumentai baltarusių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė

 [1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 2, l. 61.

[2] Laikinosios vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1920 m., Nr. 33.

[3] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1921 m., Nr. 63.

[4] LCVA. F. 395, ap. 1, b. 4, l. 58.

[5] V.Ž., 1923 m., Nr. 135.

[6] LCVA. F. 395, ap. 1, b. 4, l. 63-64.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:24