O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 620 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ TAUTOS TARYBOS IR SEIMO ŽYDŲ FRAKCIJOS FONDĄ NR. 620

2008-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žydų tautos taryba (1920-01-05–[1924 m.])

2. Seimo žydų frakcija (1923-05-12–1927-04-12)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1920-01-05 žydų bendruomenių suvažiavime buvo išrinkta Žydų tautos taryba.[1]

Taryba veikė iki 1924 m. Tiksli Žydų tautos tarybos veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. 1923-05-12, sušaukus II-ąjį Seimą, buvo sudaryta Seimo žydų frakcija.[2] Seimo žydų frakcija veikė ir III-jame Seime.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 1927-04-12 aktu paleidus Seimą, Seimo žydų frakcija veiklą baigė.[3]

Sudarytojų funkcijos 

1. Žydų tautos taryba koordinavo žydų bendruomenių tarybų veiklą, rūpinosi žydų metrikacijos tvarkymu, labdaros, socialinės pagalbos teikimu, tikėjimo, švietimo, sveikatos apsaugos, žydų bendruomenių turto klausimais.

2. Seimo žydų frakcija atstovavo žydų tautinei mažumai ir gynė jos interesus Seime.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Žydų tautos tarybos ir Seimo žydų frakcijos fondas įrašytas 1978 m. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 172 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 2 – 12 apskaitos vienetų.

1978 m. Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1 bylą, kuri buvo papildomai įrašyta apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 620 yra 2 apyrašai, 185 apskaitos vienetai.  Dokumentų chronologinės ribos 1920–1927 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lietuvių, anglų kalbomis.

 

Žydų tautos tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Žydų tautos tarybos, vykdomojo komiteto posėdžių protokolai, tarybos skyrių, žydų organizacijų ir bendruomenių tarybų, rinkimų į Seimą ir Tautinį susirinkimą, žydų bendruomenių atstovų suvažiavimų dokumentai, tarybos susirašinėjimo su Žydų reikalų ministerija, žydų bendruomenių tarybomis labdaros iš užsienio gavimo, varguomenės, našlaičių, tremtinių šelpimo, paramos ūkininkams ir amatininkams teikimo, giminių paieškos, emigrantų ir pabėgėlių padėties, žydų bendruomenių, liaudies bankų, kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų veiklos, lenkų kariuomenės plėšikavimo klausimais dokumentai, asmenų ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 173 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Seimo žydų frakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta Žydų tautinės autonomijos įstatymas, Lietuvos žydų draugijos Tautų Sąjungai remti statutas, Seimo žydų frakcijos susirašinėjimo žydų bendruomenių veiklos, teisiniais ir finansų klausimais dokumentai, III-ojo Seimo posėdžių darbotvarkės, asmenų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1927 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė

 [1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 620, ap. 1, b. 173, l. 2.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1923 m., Nr. 133.

[3] V.Ž., 1927 m., Nr. 253.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:25